66471.jpg

Pressmeddelande: Vem bestämmer i ditt liv?

27.11.2018 kl. 00:57
Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Pressmeddelande 27.11

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning 1–7.12 lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället. FDUV och Steg för Steg utmanar politiker inför riksdagsvalet att tala och skriva så att alla kan förstå och därmed delta. Under temaveckan uppmärksammas personer med intellektuell funktionsnedsättning med olika evenemang runtom i Svenskfinland och på sociala medier.

En förutsättning för delaktighet är att samhällsservice och samhällsinformation är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Inför riksdagsvalet 2019 utmanar vi alla partier och kandidater att fundera på tillgänglighet, dels att lyfta fram frågor om tillgänglighet, dels att göra sitt budskap tillgängligt även för dem som behöver lättläst eller annan anpassad information, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV.

Vi vill vara med och bestämma över den service och det stöd vi behöver, skriver Steg för Steg i ett uttalande inför temaveckan. (För uttalandet i sin helhet, se nedan.)

Det betyder att vi också vill påverka politiskt, bland annat genom att rösta och få ställa upp i val. Det är vår medborgerliga rättighet, säger Jon Tallberg, ordförande för Steg för Steg.

Steg för Steg är FDUV:s medlemsförening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning är aktiva brukare av samhällets tjänster. Det är klart att de ska få vara med och bestämma om hur de utformas. Samhället har mycket att vinna på ta tillvara deras värdefulla erfarenhetsexpertis, men det förutsätter att samhälleligt påverkande görs tillgängligt för alla, säger Lisbeth Hemgård.

I Finland finns det upp till 650 000 personer som behöver lättläst material för att kunna tillgodogöra sig information. Förutom personer med intellektuell funktionsnedsättning kan bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslexi eller minnessjukdom och läsare med ett annat modersmål ha behov av lättläst.

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning firas årligen 1–7.12 och är ett samarbete mellan Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf. Årets temavecka lyfter fram Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Rätt att leva självständigt och att delta i samhället.

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

För mera information:

Frank Lundgren, regional koordinator för Steg för Steg
frank.lundgren@stegforsteg.fi, 040 845 33 68 (för kontakt med Jonne Tallberg, ordförande för Steg för Steg)

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV, lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69

Läs mera om temaveckan

 

Temaveckan i sociala medier:

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning syns också i sociala medier. Vi frågar oss vem som bestämmer, i våra liv och i samhället. Delta i diskussionen med #vembestämmer.
 

Steg för Stegs uttalande inför temaveckan i samarbete med Me itse:

Vi vill vara med och bestämma!

Vi har alla rätt
till ett självständigt liv.
Men varför lyssnar ingen på oss
som har en funktionsnedsättning?

Vi vill vara med och bestämma
över den service och det stöd vi behöver.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter.

Vi kräver att
service för personer med funktionsnedsättning
inte ska konkurrensutsättas.
Ett självständigt liv
är ingen handelsvara.

Det måste finnas lättläst information
om service och hur man får den.
Även de som behöver mycket stöd
ska höras i beslutsfattandet.

Personer med funktionsnedsättning ska respekteras;
på bussen, på arbetsplatsen, i sina hem och i skolan.

Våra självständiga liv ska respekteras.
Vi är experter på våra egna liv.

Steg för Steg rf & Me Itse ry

68685_t.jpg

Blogg: Hurra för hittesyskon!

I dag på internationella syskondagen skriver Henrika Mercadante om hur vi kan hjälpas åt i vardagen och på köpet få något ovärderligt – hittesyskon.Läs mera »
68641_t.jpg

Dags för ett funktionsrätt Finland

Insändare i Hufvudstadsbladet 6.4.2019.Läs mera »
68056_t.jpg

Nya Facebookgrupper för stöd och information

En grupp är för familjer med yngre barn med funktionsnedsättning, en för familjer med äldre barn.Läs mera »
68548_t.jpg

Blogg: Lika möjlighet att rösta?

”Om din förmåga att fatta beslut alltid ifrågasätts hur påverkar det ditt självförtroende i förhållande till att fatta beslut om vem du ska rösta på?” Personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar sällan i val. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg listar orsaker – och lösningar.Läs mera »
68391_t.jpg

Christina vet hur viktigt samhällets stöd är då man har ett funkisbarn

Barn med funktionsnedsättning och deras syskon har rätt till en barndom som alla andra. För att denna rätt ska förverkligas behöver familjerna tillräckligt med stöd och avlastning. Och deras ekonomiska situation behöver tryggas. Läs mera »
68514_t.jpg

Tanya föredrar personlig betjäning framom maskiner

Allt fler tjänster i samhället är digitala. Det finns mycket gott i den utvecklingen, men också risker. Alla hänger inte med. Tanya Palmgren är en av dem som inte kan eller som har svårt att använda de digitala tjänsterna. Läs mera »
68261_t.jpg

Ida-Lotta använder pekplattan som stöd i sin kommunikation

Alla kan inte tala, men alla har rätt till kommunikation. Ida-Lotta Knuuttila behöver stöd för att förstå och göra sig förstådd. Pekplattan hjälper henne att kommunicera.Läs mera »
68451_t.jpg

Blogg: Vad händer nu?

Väntan på olika reformer är inte över. Inte bara vårdreformen föll, även arbetet med annan lagstiftning som märkbart påverkar personer med funktionsnedsättning blev på hälft. Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård analyserar läget.Läs mera »
68251_t.jpg

Theo drömmer om ett eget hem

Många med särskilda behov bor i gruppboenden, även om de med rätt stöd kunde klara sig på egen hand. Rätt stöd kräver flexibla tjänster som utgår från individen. Theo Degerth är en av dem som bor hos sina föräldrar i brist på skräddarsydda lösningar. Läs mera »
68365_t.jpg

Fakta och myter om Downs syndrom

På Internationella Downs syndromdagen rockar vi sockor. Läs mera »