66471.jpg

Pressmeddelande: Vem bestämmer i ditt liv?

27.11.2018 kl. 00:57
Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Pressmeddelande 27.11

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning 1–7.12 lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället. FDUV och Steg för Steg utmanar politiker inför riksdagsvalet att tala och skriva så att alla kan förstå och därmed delta. Under temaveckan uppmärksammas personer med intellektuell funktionsnedsättning med olika evenemang runtom i Svenskfinland och på sociala medier.

En förutsättning för delaktighet är att samhällsservice och samhällsinformation är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Inför riksdagsvalet 2019 utmanar vi alla partier och kandidater att fundera på tillgänglighet, dels att lyfta fram frågor om tillgänglighet, dels att göra sitt budskap tillgängligt även för dem som behöver lättläst eller annan anpassad information, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV.

Vi vill vara med och bestämma över den service och det stöd vi behöver, skriver Steg för Steg i ett uttalande inför temaveckan. (För uttalandet i sin helhet, se nedan.)

Det betyder att vi också vill påverka politiskt, bland annat genom att rösta och få ställa upp i val. Det är vår medborgerliga rättighet, säger Jon Tallberg, ordförande för Steg för Steg.

Steg för Steg är FDUV:s medlemsförening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning är aktiva brukare av samhällets tjänster. Det är klart att de ska få vara med och bestämma om hur de utformas. Samhället har mycket att vinna på ta tillvara deras värdefulla erfarenhetsexpertis, men det förutsätter att samhälleligt påverkande görs tillgängligt för alla, säger Lisbeth Hemgård.

I Finland finns det upp till 650 000 personer som behöver lättläst material för att kunna tillgodogöra sig information. Förutom personer med intellektuell funktionsnedsättning kan bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslexi eller minnessjukdom och läsare med ett annat modersmål ha behov av lättläst.

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning firas årligen 1–7.12 och är ett samarbete mellan Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf. Årets temavecka lyfter fram Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Rätt att leva självständigt och att delta i samhället.

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

För mera information:

Frank Lundgren, regional koordinator för Steg för Steg
frank.lundgren@stegforsteg.fi, 040 845 33 68 (för kontakt med Jonne Tallberg, ordförande för Steg för Steg)

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV, lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69

Läs mera om temaveckan

 

Temaveckan i sociala medier:

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning syns också i sociala medier. Vi frågar oss vem som bestämmer, i våra liv och i samhället. Delta i diskussionen med #vembestämmer.
 

Steg för Stegs uttalande inför temaveckan i samarbete med Me itse:

Vi vill vara med och bestämma!

Vi har alla rätt
till ett självständigt liv.
Men varför lyssnar ingen på oss
som har en funktionsnedsättning?

Vi vill vara med och bestämma
över den service och det stöd vi behöver.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter.

Vi kräver att
service för personer med funktionsnedsättning
inte ska konkurrensutsättas.
Ett självständigt liv
är ingen handelsvara.

Det måste finnas lättläst information
om service och hur man får den.
Även de som behöver mycket stöd
ska höras i beslutsfattandet.

Personer med funktionsnedsättning ska respekteras;
på bussen, på arbetsplatsen, i sina hem och i skolan.

Våra självständiga liv ska respekteras.
Vi är experter på våra egna liv.

Steg för Steg rf & Me Itse ry

66388_t.jpg

”Ett modigt beslut”– i dag sprider Mio glädje

De flesta som får veta att barnet de väntar har Downs syndrom väljer att avbryta graviditeten. Men Maija och Mark Niemi valde annorlunda. I dag är de föräldrar till Mio, 4,5 år och My, 1,5 år. Artikeln ingår i GP 4/2018.Läs mera »
66688_t.jpg

Blogg: Mänskliga rättigheter som mål och medel

Hela tänkesättet i föreningen Steg för Steg bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten, skriver verksamhetskoordinator Sofia Jernström i vår blogg.Läs mera »
66561_t.jpg

Viktigt att ny funktionshinderlag ros i land

Insändare i Hbl på FN-dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12.Läs mera »
66225_t.jpg

Omsorgsskriba på Högsand i juni

Nu har ungdomar från Nyland en chans att gå i skriftskola med omsorgspräst Claus Terlinden.Läs mera »
66378_t.jpg

Blogg: Så mycket mer än bara läger

Alla borde någon gång ha ett jobb motsvarande det som ledare på FDUV:s läger, skriver Jenni Bergman i vår blogg.Läs mera »
66328_t.jpg

Ny funktionshinderlag ska trygga service enligt behov

Arbetet med att förnya funktionshinderlagstiftningen har pågått länge. Regeringens proposition är rätt bra, men har ännu sina brister. Viktigt är ändå att denna länge väntade reform ros i land under denna regeringsperiod.Läs mera »
65334_t.jpg

Ny webbsajt lanserad – hjälper anhöriga och professionella

Webbsajten för dig som fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning är lanserad. Meränord.fi innehåller råd och tips, viktiga länkar och kamratstöd. Sajten har också skilda sidor för professionella.Läs mera »
66149_t.jpg

Blogg: Bra att sänka trösklarna

LL-Bladet fungerar som en sammanförande länk, ett fönster mot svenskan och den finlandssvenska kulturen, skriver redaktör Maria Österlund apropå Svenska dagen.Läs mera »
66139_t.jpg

Behandla dig själv som en vän

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning är det inte ovanligt att känna att man inte räcker till. Även känslor av skam och skuld kan förekomma. Självmedkänsla är något som kan hjälpa oss handskas med dessa känslor och klara av vardagens utmaningar.Läs mera »