Ekonomiskt stöd för deltagande i FDUV:s läger

Behöver du ekonomiskt stöd för att kunna delta? Du ska ansöka om understöd av din hemkommun. Om din hemkommun inte ger stöd kan du ansöka om stöd via FDUV eller Steg för Steg. FDUV administrerar fyra understödsfonder som du kan ansöka om ekonomiskt understöd från. Understöden beviljas till personer som på grund av ekonomiska orsaker inte annars kan delta.

Understöd av hemkommunen

Alla ombedes att ansöka om stöd från sin hemkommun. Om du inte ansöker, får kommunen inte veta att du har behov av att åka på sommarläger. Det lönar sig alltså att söka om understöd från hemkommunen.

Gör så här

Steg 1. Ta kontakt med socialarbetaren inom din hemkommuns handikappservicen. Fråga vilken information kommunen behöver för att ta beslut t.ex.

  • Till vem ska ansökan skickas?
  • Vilka bilagor behövs till ansökan?
  • När kan kommunen ge dig besked på beslutet?

Uppmana din hemkommun att ge dig besked inom mars månad så du vet om du behöver ansöka från FDUV eller Steg för Steg om understöd.

Steg 2. Fyll i och skicka ansökan (pdf) och de på förhand överenskomna bilagorna till kontaktpersonen i din kommun.

Steg 3. Ta kontakt med FDUV om du har frågor.

Understöd via FDUV eller Steg för Steg

Bidragen betalas från föreningen Granatenhjelm, Johanniterorden och Desirée Grotenfelts fond och understöder “mindre bemedlade personer med utvecklingsstörning genom att i första hand möjliggöra deltagande i lägerverksamhet”. Notera alltså att dessa understöden beviljas till personer som på grund av ekonomiska orsaker inte annars kan delta.

Om du är medlem i Steg för Steg kan du också ansöka om understöd som beviljats av Stiftelsen Familjen Lerche.

Skicka in ansökningsblanketten senast 30.4.2019 tillsammans med kopia av beskattningsintyget från år 2017 och ett eventuellt nekande besked från din hemkommun:

 

Understöd

Understöd

Lägeransökan

Lägeransökan

Anvisningar

Frågor och svar