Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Årets temavecka lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19 i FN:s funktionshinderkonvention).

En förutsättning för delaktighet är att samhällsservice och -information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. FDUV och Steg för Steg utmanar politiker och partier att inför riksdagsvalet tala och skriva så att alla kan förstå och därmed vara med och påverka. Personer med funktionsnedsättning är aktiva brukare av samhällets tjänster. De ska få vara med och bestämma hur de utformas.

Under temaveckan uppmärksammar vi personer med intellektuell funktionsnedsättning med evenemang på olika håll i Svenskfinland och på sociala medier. Vi fråga vem som bestämmer, i våra liv och i samhället (#vembestämmer).

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning ordnas årligen 1–7.12 av Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf.


Till Steg för Stegs uttalande

Lättläst artikel om tankar kring vem som bestämmer, i det egna livet och i samhället

Ladda ner och skriv ut reklam om temaveckan (pdf)

Läs vårt pressmeddelande om temaveckanHänder under temaveckan


Lördag 1.12 

Söndag 2.12    

  • Lillajulsfest kl. 15–17 i Pargas. Arr. DUV i Västra Åboland
     

Måndag 3.12    

Tisdag 4.12    


Torsdag 6.12  

Lördag 8.12    

  • Utbildning i vett och etikett på nätet kl. 15–17 i Helsingfors med Carina Fronden. Arr. Steg för Steg
  • Julfest kl. 18–20 i Helsingfors. Arr: Steg för Steg och 4BT
  • Julfest kl. 12.30 på Juthbacka i Nykarleby. Arr. DUV i Nykarleby
  • Julfest kl. 15–18.30 på Mariagården i Borgå. Arr. DUV i Östra Nyland
     


 


Steg för Stegs uttalande inför temaveckan 1–7.12.2018 i samarbete med Me itse:

Vi vill vara med och bestämma!

Vi har alla rätt till ett självständigt liv.
Men varför lyssnar ingen på oss
som har en funktionsnedsättning?

Vi vill vara med och bestämma
över den service och det stöd vi behöver.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter.

Vi kräver att
service för personer med funktionsnedsättning
inte ska konkurrensutsättas.
Ett självständigt liv
är ingen handelsvara.

Det måste finnas lättläst information
om service och hur man får den.
Även de som behöver mycket stöd
ska höras i beslutsfattandet.

Personer med funktionsnedsättning ska respekteras;
på bussen, på arbetsplatsen, i sina hem och i skolan.

Våra självständiga liv ska respekteras.
Vi är experter på våra egna liv.

Steg för Steg rf & Me Itse ry