Kontaktuppgifter

Kansliet i Helsingfors 
Vegahuset
Nordenskiöldsgatan 18 A
FI-00250 Helsingfors
+358 (0)9 434 23 60 
fduv@fduv.fi

Kansliet i Vasa
Storalånggatan 60
FI-65100 Vasa
+358 (0)6 319 56 52
fduv.vasa@fduv.fi

Faktureringsuppgifter

  Personal

> Administration
> Information och påverkan
> Familjearbete
> Läger och förening
> LL-Center
> Lärum
> Steg för Steg
 Administration

Lisbeth Hemgård
verksamhetsledare

lisbeth.hemgard@fduv.fi
040 526 43 69
 

Patricia Wessman
administrativ chef, personalärenden

patricia.wessman@fduv.fi
040 593 61 32

 

Martin Bengtström
ekonomichef

martin.bengtstrom@fduv.fi
041 545 65 43
 

Hanna Sipiläinen
verksamhetssekreterare, medlemsregistret
måndag–onsdag

hanna.sipilainen@fduv.fi
040 162 72 02
 

Mattias Lehtinen
kanslist, specialbibliotektet
kl. 8.30–13.00

mattias.lehtinen@fduv.fi
040 653 92 27
 

Daniela Frankenhaeuser, fotografi

Daniela Frankenhaeuser
kontorsbiträde
måndag–onsdag

040 163 40 84

 

Isa Moisio
kontorsbiträde
torsdag–fredag

040 163 40 84
 

 

 

Tillbaka uppInformation och påverkan

Lisbeth Hemgård
verksamhetsledare, teamledare

lisbeth.hemgard@fduv.fi
040 526 43 69
 

Annette Tallberg
sakkunnig inom påverkansarbete i södra Finland
föräldraledig

annette.tallberg@fduv.fi
040 674 72 47
 

Linda Rex
sakkunnig inom påverkansarbete i södra Finland

linda.rex@fduv.fi
040 674 72 47


 


Susanne Tuure
sakkunnig inom påverkansarbete i Österbotten

susanne.tuure@fduv.fi
0400 600 676

Matilda Hemnell
informatör

matilda.hemnell@fduv.fi
040 503 72 30
 


 

Tillbaka upp


Familjearbete

Susanne Tuure
teamledare, sakkunnig inom boendefrågor i Österbotten

susanne.tuure@fduv.fi
0400 600 676
 

Nina Normann
sakkunnig inom boendefrågor i södra Finland

nina.normann@fduv.fi
040 508 51 10

Elina Sagne-Ollikainen
koordinator för familjearbete i södra Finland, Familjen i centrum
föräldraledig

elina.sagne-ollikainen@fduv.fi
040 508 51 10

Camilla Forsell, fotografi

Camilla Forsell
koordinator för familjearbete i Österbotten, Familjen i centrum

camilla.forsell@fduv.fi
040 673 96 95

Henrika Mercadante
projektledare, Mer än ord – besked om funktionsnedsättning

henrika.mercadante@fduv.fi
040 127 17 12

Annika Martin

Annika Martin
kurskoordinator

annika.martin@fduv.fi
040 567 92 57
 

Tillbaka upp


Läger och förening

Tina Holms
koordinator för läger och DUV-föreningar i Österbotten, teamledare

tina.holms@fduv.fi
050 302 78 88
 

Jenni Bergman
koordinator för läger och DUV-föreningar i södra Finland

jenni.bergman@fduv.fi
040 865 38 88
 

Jon Jakobsson
fritids- och föreningskoordinator i södra Finland
föräldraledig

jon.jakobsson@fduv.fi
040 865 38 88
 

Tillbaka upp


LL-Center

ll-center.fi

Johanna Rutenberg
teamledare, sakkunnig inom lättläst och läsombudsverksamhet

johanna.rutenberg@ll-center.fi
0400 716 078
 

Maria Österlund
redaktör, LL-Bladet

maria.osterlund@ll-center.fi
040 163 39 49
 

Solveig Arle
sakkunnig inom lättläst, texter och rådgivning

solveig.arle@ll-center.fi
0400 981 868
 

Veronica Andersson, fotografi.

Veronica Andersson
koordinator, läsombudsverksamhet

veronica.andersson@ll-center.fi
040 620 38 55
 


 

 
Tillbaka upp


Lärum

larum.fi

Fredrika Nyqvist

Fredrika Nyqvist
pedagogisk utvecklare och handledare i Österbotten

fredrika.nyqvist@larum.fi
050 360 21 68
 

Carina Frondén
pedagogisk utvecklare i södra Finland, sakkunnig inom lättläst IKT
föräldraledig

carina.fronden@larum.fi
040 751 46 94
 

Ann-Christind Hagstrand

Ann-Christin Hagstrand
försäljningssekreterare, distribution

ann-christin.hagstrand@larum.fi
040 653 97 76
 

Anna Herler
koordinator, södra Finland
anna.herler@larum.fi
040 751 46 94

   

 

Tillbaka upp


Steg för Steg

stegforsteg.fi

Sofia Jernström
verksamhetskoordinator

sofia.jernstrom@stegforsteg.fi
040 504 37 55
 

Frank Lundgren
regional koordinator, södra Finland

frank.lundgren@stegforsteg.fi
040 845 33 68
 

Annika Martin

Annika Martin
regional koordinator, Österbotten

annika.martin@fduv.fi
040 567 92 57
 

Tillbaka upp