FDUV:s blogg

61881_t.jpg

Blogg: Bråka mindre? Visa tiden bättre!

För dem som har svårt att uppfatta tid finns det många hjälpmedel, skriver Fredrika Nyqvist, pedagogisk utvecklare vid Lärum. Läs mera »
Fredrika Nyqvist
60052_t.jpg

Människans behov i centrum

I Skottland är det människornas behov som står i centrum när det kommer till stöd och service för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Är man inte nöjd med servicen, har man rätt att byta producent, skriver Lisbeth Hemgård i verksamhetsledarens blogg.Läs mera »
Lisbeth Hemgård

Vårdreform och funktionshinderlag

Igår meddelade regeringen att tidtabellen för vårdreformen skjuts upp. De flesta inom social- och hälsovårdsbranschen är lättade, tidtabellen har varit för stram.Läs mera »
Lisbeth Hemgård

FDUV hördes i riksdagens social- och hälsovårdsutskott den 30 maj 2017

Det som utskottet ville höra var våra synpunkter om lagstiftningen kring vårdreformen men också om personlig budget och kundsedel. Läs mera »
Lisbeth Hemgård

Denna vecka firas tillgänglighet

Denna vecka firas tillgängligheten på olika håll i landet.Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt för all samhällsplanering. Läs mera »
Lisbeth Hemgård

Kårkullas framtid oklar

Kårkulla samkommun kan inte fortsätta i nuvarande form. Detta har diskuterats redan länge och det nya lagförslaget kring valfrihet stärker denna uppfattning.Läs mera »
Lisbeth Hemgård

Kultur är en förmånlig service för alla

Kulturella aktiviteter är en förmånlig service som gagnar alla. Kultur ger oss ofta ett sammanhang, gemenskap och berättar ibland om vår historia. Enligt olika forskningsresultat ger kulturella aktiviteter oss ett rikare liv och en god psykisk hälsa.Läs mera »
Lisbeth Hemgård

Närståendevården väcker frågor

Till FDUV:s kännedom har kommit att den nya lagstiftningen om närståendevård har lett till något helt annat än förväntat. Både Helsingfors och Esbo har kommit ut med nya kriterier kring närståendevården. Varför vill man försvåra familjens vardag och ta bort det stöd som borde vara helt naturligt för familjer med funktionshindrade barn?Läs mera »
Lisbeth Hemgård

Det går framåt trots allt

Det är bråttom då julen närmar sig, jag springer från möte till möte. Plötsligt en dag när jag är på järnvägsstationen i Helsingfors på väg till ett av dessa möten, stannar jag upp. Jag ser en liten, äldre dam komma gående. Läs mera »
Lisbeth Hemgård

FDUV nu och i framtiden

FDUVs styrelse och ledningsgrupp möttes i november för att reflektera över förbundets kommande strategi. År 2017 är ett kongressår och då ska ett nytt målprogram och en ny strategi utarbetas.Läs mera »
Lisbeth Hemgård