Bidra till ett gott liv för alla - donera nu!

Donera i dag – bidra till ett gott liv!

Tänk dig ett liv utan valmöjligheter och fritid. Ett liv där du är helt beroende av andra och av att samhället tar hand om de som är särskilt utsatta. Ett liv där du inte kan åka på semester utan personlig assistans.

Det är realiteten för många personer med intellektuell funktionsnedsättning ännu i dag. En realitet vi på FDUV arbetar för att förändra. En viktig del av vårt uppdrag är därför att ordna fritidsaktiviteter i form av sommarläger där deltagarna får ett avbrott i vardagen och en möjlighet att tillsammans njuta av en avkopplande tillvaro i en trygg miljö – med tillräckligt stöd.

För att lyckas behöver vi nu din hjälp i form av en donation av valfri storlek. Alla bidrag, stora som små, räknas! Det går lätt att göra en donation, via Mobilepay, med nätbankskoder eller med kort. 

Din donation möjliggör:

  • Att personer med intellektuell funktionsnedsättning också i framtiden till ett rimligt pris har möjlighet att delta på våra sommarläger och därmed får en unik semestervecka och nya upplevelser.
     
  • Att FDUV också fortsättningsvis kan ordna läger för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, som vi gjort de senaste 40 åren, trots de nedskärningar i samhället som hotar verksamheten.
     
  • Att vi kan utveckla lägren så att deltagande är möjligt oberoende av ekonomisk eller social situation.
     

Läs mera:

Ett avbrott i vardagen - också för personer med intellektuell funktionsnedsättning, fotografi

Ge ett avbrott i vardagen – också för personer som behöver stöd i vardagen

Personer med intellektuell funktionsnedsättning lever ofta inrutade liv. Många bor, arbetar och har hobbyer tillsammans med samma människor.

Lägerveckan är ibland enda tiden på året då de kan träffa människor från andra delar av landet.

Din donation möjliggör ett viktigt umgänge över region- och diagnosgränser.

Ge en gåva för ett gott liv på jämlika villkor

Din gåva bidrar till ett gott liv på jämlika villkor

Enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt till nödvändigt stöd för att delta i samhället.

Ekonomiska realiteter och nedskärningar gör ändå att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta måste avstå från sådant som andra tar för givet, som en utflykt eller ett sommarläger.

Ditt bidrag möjliggör en meningsfull fritid för dem som behöver stöd i vardagen.

Du kan stöda dem som behöver mer att få lika mycket

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är allt annat än en homogen grupp. Men gemensamt för dem är att de inte kan delta i sammanhang där det saknas extra stöd.

På våra läger finns många duktiga och hängivna ledare som hjälper deltagarna.

Ditt bidrag ger deltagarna det stöd de behöver för att kunna vara med om strandliv, utfärder, konst, kultur och annat som hör ett läger till.

Se deltagare själva berätta om våra läger
 

 

 

Läs mer om våra läger här.