Jobba på FDUV:s läger

Sommarjobba på läger för personer med intellektuell funktionsnedsättning!

Vi erbjuder ett krävande men roligt sommarjobb för aktiva och ansvarskännande personer – helst 20 år fyllda – som ledare på våra sommarläger runtom i Svenskfinland. Vi anställer både ansvariga ledare och övriga ledare.

Av ledarna förväntar vi oss intresse att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning, god samarbetsförmåga, kreativitet och en humanistisk människosyn. Erfarenhet av funktionsnedsättning, intressen som musik, drama, konst, motion, sjukvårdskunskap och första hjälp är en fördel.

Den ansvariga ledaren har i samarbete med FDUV huvudansvaret för lägrets förhandsplanering och innehåll. De övriga ledarna skall tillsammans med ansvariga ledaren planera och genomföra aktiviteterna och tillgodose deltagarnas välbefinnande och säkerhet under lägerveckan.

Är du intresserad så kontakta oss per e-post och berätta om dig själv, varför du är intresserad, om utbildning eller studier, intressen, erfarenhet av personer med funktionsnedsättning. Bifoga din CV. Ange också vilka veckor som passar dig bäst ifall du redan nu vet att du har förhinder att jobba någon specifik vecka under sommaren.

Vi vill ha din arbetsansökan senast 28 februari 2018.

Utbildningstillfälle för antagna ledare ordnas lördagen den 26 maj både Helsingfors och i Vasa.

Vill du jobba på läger i södra Finland?
Ta kontakt med Jon Jakobsson, 040 865 3888, jon.jakobsson(a)fduv.fi.

Vill du jobba på läger i Österbotten? 
Ta kontakt med Elin Strandberg, 050 302 7888, elin.strandberg(a)fduv.fi.

Arvoden:

  • Ansvarig ledare: - 133 €/dygn

  • Övriga ledare: - 92€/dygn

Utöver arvodet betalas ett partiellt dagtraktamente (19€, skattefritt) per dygn.

Mera information om sommarens verksamhet och lägervideon från sommaren 2012
hittar du här.