FDUV:s projekt och andra specialsatsningar

En del av vår verksamhet förverkligas genom projekt. Utöver den inhemska verksamheten har vi också utvecklingssamarbete.

Vi deltar dessutom i olika samarbetsprojekt och kampanjer med andra aktörer.