Glatt barn med Downs syndrom

Bli medlem

Om du vill delta i eller stöda FDUV:s verksamhet, kan du bli medlem i någon av våra lokalföreningar eller i Steg för Steg som är en egen nationell förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vem som helst kan bli medlem i FDUV:s lokalföreningar eller i Steg för Steg, du eller din anhörig behöver inte ha en funktionsnedsättning.

Via medlemskap i din förening får du:

  • Delta i föreningens fritidsverksamhet gratis eller mot en mindre avgift
  • Medlemstidningen Gemenskap & påverkan GP hemskickad fyra gånger per år. Dessutom får du de finlandssvenska funktionshinderorganisationernas gemensamma tidning SOS Aktuellt
  • Information om kurser, träffar, nätverksgrupper och seminarier
  • Information om sommarläger, vinterveckoslut och friluftsdagar
  • Stöda FDUV:s arbete för mänskliga rättigheter och ett samhälle för alla – ju fler medlemmar våra föreningar har desto mer väger vår röst
  • Juridisk rådgivning via SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder


FDUV har 12 medlemsföreningar

Till FDUV hör 11 DUV-föreningar som representerar alla regioner i Svenskfinland och en nationell medlemsförening Steg för Steg, som är en egen förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Bli medlem i någon av våra föreningar genom att fylla i formuläret nedan. Vi förmedlar dina kontaktuppgifter till den förening du önskar bli medlem i. De kontaktar dig sedan och ger mer information om medlemskapet. Medlemsavgiften varierar från förening till förening, men rör sig kring 5–20 euro per person.

Kontaktuppgifter och information om föreningarna hittar du på respektive förenings webbplats. Föreningarnas webbplatser hittar du här.

Om du har frågor om medlemskapet, vill meddela om ändringar eller vill säga upp ditt medlemskap ska du kontakta Hanna Sipiläinen (hanna.sipilainen@fduv.fi, 040 162 72 02).

Jag vill bli medlem

Jag samtycker till att de uppgifter som jag skrivit in i formuläret ovanför registreras och behandlas av FDUV och den förening jag vill bli medlem i.

FDUV överlåter dina personuppgifter till den förening du vill bli medlem i och till tidningarna Gemenskap & påverkans och SOS Aktuellts tryckerier.

Föreningslagen kräver att en förening upprätthåller ett medlemsregister. Uppgifterna om dig samlas in för att kunna sprida sådan information och distribuera sådant material som kan kopplas till medlemskapet. Uppgifterna behövs också för fakturering och för obligatorisk statistikföring.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och vi är noga med att de behandlas på ett säkert sätt. Medlemsregistret lagras på en skyddad server hos systemleverantören (för inloggning krävs användarnamn och lösenord).

Uppgifterna lagras så länge du är medlem och raderas då du säger upp ditt medlemskap.

Din adress uppdateras automatiskt enligt de meddelanden om adressförändring som FDUV får från posten. Du har rätt att få information om vilka medlemsuppgifter FDUV har om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Kontakta i sådana fall:

Hanna Sipiläinen
hanna.sipilainen@fduv.fi
040 162 72 02

En dataskyddsbeskrivning över FDUV:s medlemsregister hittas här nedan. Respektive förening ansvarar för hur de hanterar personuppgifter.
Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver: