FDUV lagstiftning

Lagstiftning

Central lagstiftning som påverkar service och stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning är:

  • Lagen om service och stöd på grund av handikapp (Handikappservicelagen)
  • Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (Specialomsorgslagen)
  • Socialvårdslagen
  • Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  • Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
  • Lagen om stöd för närståendevård
     

Juridiskt ombud

Juridiskt ombud i Svenskfinland är en stödfunktion för svenskspråkiga personer med fukntionsnedsättning och deras närstående. Mera information om juridiskt ombud hittar du på SAMS webbplats.
 

Rättspraxis

Handboken för handikappservice finns information om handikapp- och annan relevant lagstiftning samt korta referat på svenska av relevanta fall.

Avgöranden som gjorts av riksdagens justitieombudsman hittar du på riksdagens webbplats. Största delen av materialet är på finska.