Förtroendevalda

FDUV:s högsta beslutande organ är förbundkongressen som i regel sammankommer vart tredje år. Förbundskongressen utser förbundsstyrelse och fullmäktige. Ordförande för FDUV 2018–2020 är Mikaela Björklund.

Mikaela Björklund, fotografi

Mikaela Björklund, förbundsordförande

FDUV:s förbundsstyrelse 2018–2020

 
Ordförande    
Mikaela Björklund    
Vice-ordförande    
Beatrice Wahlström DUV i Östra Nyland  
Christel Granholm-Hagen DUV i Jakobstadsnejden  
     
Ordinarie medlemmar Ersättare  
Benita Haals Ossian Wassborr DUV i Karlebynejden
Kerstin Strengell Ulrika Häggman DUV i Nykarleby
Marion Norrgård Lars-Erik Björklund DUV i Vasanejden
Majvor Neuman Christina Mannfolk DUV i Sydösterbotten
Mikael Holm Susan Enberg DUV på Åland
Anna Öhman Carola Gröndahl DUV i Västra Åboland
Gösta Höijer Sylvan Höijer DUV i Kimitonejden
Åsa Krook Nanny Sundström DUV i Västnyland
Inger Karlsson Monica Björkell-Ruhl DUV i Mellersta Nyland
Anja Dennstedt Joakim Smeds Föreningen Steg för Steg

 


FDUV:s förbundsfullmäktige 2018–2020

Från föreningar inom FDUV Ordinarie Ersättare
Östra Nyland: Daniela Spring Gunvor Haddas
Mellersta Nyland: Gunnel Grönlund Eva Sneitz-Karlsson
Västnyland: Krister Stenroos Leif Ekholm
Kimitonejden: Annika Holmberg Ann-Maj Melander
Västra Åboland: Anders Kjellman Fredrika Abrahamsson
Åland: Jonna Rehnberg Ann-Britt Alén
Sydösterbotten: Ann-Charlotte Åkerman Gunvor Gullans
Vasanejden: Monica Johnson Jannika Backholm
Nykarleby: Margit Westerlund Josephine Isaksson
Jakobstadsnejden: Mikaela Asplund Micaela Svenlin
Karlebynejden: Carina Svenfelt Christina Omars
Steg för Steg Jonas Bergholm Tero Määttä
     
Från kommunsektorn verksamhetsledaren, FSSF Anna-Lena Karlsson-Finne
den kyrkliga verksamheten inom Borgå stift Ben Thilman Kristina Jansson-Saarela
områden inom undervisning och socialatjänster Kristina Kullas-Norrgård Petra-Mari Kaske