FDUV:s medlemsföreningar

FDUV är centralorganisation för elva regionala DUV-föreningar och för riksföreningen Steg för Steg. Föreningarna har tillsammans närmare 2 800 medlemmar. DUV-föreningarna erbjuder sina medlemmar en mångsidig fritidsverksamhet, bl.a. motion, teater, dans, musik, resor och utflykter.

FDUV och DUV-föreningarna är viktiga opinionsbildare både regionalt och på riksnivå. Verksamheten bygger på ett bra samarbete där föreningarnas lokala verksamhet får stöd av arbetet på nationell nivå och där lokala frågor beaktas i intressebevakningen i nationella samarbetsgrupper och organ. 

Föreningarnas webbplatser:
 

Gå till: