Fritidsverksamhet FDUV

Fritidsverksamhet

FDUV:s lokala medlemsföreningar arrangerar ett varierande och omfattande utbud av fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det ordnas även verksamhet för familjer. Förbundet arrangerar dessutom till exempel veckoslutsläger och dansverksamhet.

Vill du veta mer om föreningarnas verksamhet så kontakta ansvariga fritidsledaren eller föreningssekreteraren i respektive förening.

Kontaktuppgifter till DUV-föreningar hittar du här.


Hjälpmedel för idrott och motion

Institutet för hälsa och välfärd har samlat allmän information om hjälpmedel. Mera information hittar du i Handboken för handikappservice.

Välineet.fi

På Välineet.fi hittar du flera aktörer som hyr ut motions- och idrottshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Med i webbtjänsten finns bl.a. SOLIA som hör till Finlands Handikappidrott och -motion (VAU), Malike som hör till Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kunskaps- och resurscentret för anpassad motion vid Pajulahti och Yyteri för alla. 

SOLIA

SOLIA (anpassad hjälpmedelsverksamhet för idrott och motion) erbjuder testning och uthyrning av hjälpmedel för motion och hjälper till vid anskaffningen av egna hjälpmedel genom information och sakkunnigutlåtanden. SOLIA deltar i samarbetsevenemang med olika sektorer och likaså i utvecklingsarbetet av hjälpmedel för idrott och motion. SOLIA hyr ut hjälpmedel till alla utan handikapp-, diagnos- eller organisationsgränser. Hjälpmedlen och redskapen passar i huvudsak personer som rör sig självständigt.

Malike

Malike hyr ut hjälpmedel för bland annat fritidsaktiviteter men bara till personer med grava funktionsnedsättningar. Uthyrningsställen finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi. uthyrningen i Tammerfors betjänar hela landet. Läs mera om Malike.

Gratis fritidshjälpmedel i Vasatrakten

I Vasatrakten kan man låna fritidshjälpmedel gratis. Hjälpmedlen har tidigare tillhört Malike-uthyrningen i Vasa. Ingen hyra uppbärs, utan hjälpmedlen bör återlämnas i samma skick som när de lånades. Klicka på hjälpmedlets namn för att se en riktgivande bild av hjälpmedlet.

Hjälpmedel och plats där de lånas ut

 

Motostationer- en handbok för mer motion och rörelse!

Motostationer-handboken är planerad för motionärer med olika funktionsförmåga. Syftet med hanboken är att inspirera och engagera personer att röra sig genom lämpliga utmaningar och upplevelser av att lyckas. Motostationer-handboken består av beskrivningar och anvisningar om hur sex olika övningsmotionsstationer byggs upp och av instruktioner för uppvärmning före övningarna och avslutningslek efter övningarna. På uppgiftskorten för motostationerna finns instruktioner som underlättar, försvårar, anpassar och differentierar uppgifterna. I slutet av handboken finns en förteckning över redskap och idéer om hur man själv kan tillverka redskapen.

Handboken har getts ut av Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf och kan beställas här.