FDUV:s intressepolitiska arbetsgrupp

Sedan år 2012 har FDUV en intressepolitisk arbetsgrupp, i vilken ingår representanter från DUV-föreningarna och Steg för Steg. Syftet med arbetsgruppen är:

  • Att fundera på hur vi kunde bli synligare och påverka situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning mera.
  • Att stärka intressebevakningen, lyfta fram sådant som kommer från föreningarna.
  • Att bli bättre på att berätta vad Steg för Steg tycker att inte fungerar.
  • Att arbeta för sådant som gäller oss alla i lagstiftningen: handikappservicelagen, specialomsorgslagen, tvångslagen.
  • Intressebevakargruppen kan vid behov skriva utlåtanden, som går till styrelsens arbetsutskott (AU) för godkännande.
  • Deltagarna engagerar sig i frågor och tar reda på vad som är aktuellt i den egna regionen.
     

Under mandatperioden 2018–2020 är den intressepolitiska arbetsgruppens sammansättning följande:

Susan Enberg, DUV på Åland
Inger Karlsson, DUV i Mellersta Nyland
Maria Backman, DUV i Vasanejden (suppleant Marion Norrgård)
Kerstin Strengell, DUV i Nykarleby
Jonas Jansson, Steg för Steg
Matilda Hemnell, informatör FDUV
Susanne Tuure, sakkunnig FDUV
Annette Tallberg, sakkunnig FDUV (beredare och mötesordförande)