64596.jpg

Bli vår administrativa chef – ansök senast 22.7

29.06.2018 kl. 13:33
Vill du leda administrationen på ett förbund i utveckling?

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

Vi söker till vårt kansli i Helsingfors en

Administrativ chef

Administrativa chefen ska leda vår förvaltning och ansvara för personaladministrationen i vårt förbund. Till din hjälp har du ett team på några personer. Sammanlagt har FDUV nästan 30 anställda. Det är frågan om en ny befattning.

Vi önskar att du har:

  • erfarenhet av budgetering och redovisning
  • goda IT-kunskaper
  • lämplig högskoleutbildning


Erfarenhet av allmännyttiga organisationer och av arbetslagstiftning ser vi som en merit.

Som vår medarbetare ska du ha ett stort intresse för samhällsfrågor och utvecklingsarbete samt brinna för mänskliga rättigheter.

Administrativa chefen är medlem i ledningsgruppen.

Mera information:

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård svarar på eventuella frågor per telefon den 3 juli kl. 10.00–12.00 eller den 10 juli 10.00–12.00, tfn 040 526 43 69.

Skicka in din ansökan och cv med eventuellt löneanspråk senast 22.7 till lisbeth.hemgard@fduv.fi

Matilda Hemnell

Ny lag ska stärka rätten till självbestämmande

FDUV har gett sitt utlåtande om förslaget till ny klient- och patientlag. En ny lag om självbestämmande är nödvändig, men förslaget behöver kompletteras.Läs mera »

Tjänster som personer behöver på grund av sin funktionsnedsättning bör vara avgiftsfria

FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster. Förslaget har brister som bör korrigeras.Läs mera »

Katja har fått möta arbetslivet på lika villkor

Katja Nygård i Karleby har jobbat på dagis i 22 år och stortrivs. Hon har Downs syndrom och vill inte byta ut jobbet mot att arbeta på dagcentral. Artikeln ingår i GP 3/2018.Läs mera »