Unga och vuxna

När barn med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning växer och blir stora aktualiseras många frågor. Var ska personen bo? Hur kan jag stöda barnet till ett så självständigt liv som möjligt? Vilka rättigheter har vi till samhällets stöd?

FDUV:s ambition är dels att arbeta för att samhället beaktar och tar ansvar för personer med funktionsnedsättning och deras behov, och dels att själv erbjuda stöd, information, rådgivning och gemenskap.

Här har vi samlat information som du som är anhörig till en ung eller vuxen med funktionsnedsättning kan ha nytta av.