Barn och familjer

Att få ett barn med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning kan vara omvälvande på många sätt. Behovet av stöd, information och ett sakligt bemötande är ofta stort.  

FDUV:s ambition är dels att arbeta för att samhället beaktar och tar ansvar för familjernas behov, och dels att själv erbjuda stöd, information, rådgivning och gemenskap.

Här har vi samlat material om vår verksamhet och annan information som du som är anhörig till ett barn med funktionsnedsättning kan ha extra mycket nytta av.