Utvecklingssamarbete i Kenya

FDUV har i över tio år samarbetat med systerorganisationen KAIH i Kenya. Utvecklingssamarbetsprojekten riktar sig till anhöriga och personer med utvecklingsstörning runtom i Kenya. KAIH står för Kenya Association for the Intellectually Handicapped.

KAIH har ca 2500 medlemmar som hör till cirka 130 lokala stödgrupper i tolv distrikt i Kenya. Målet med samarbetet är att personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga ska få verktyg och kunskap om mänskliga rättigheter för att kunna påverka i sina närsamhällen, bli delaktiga i dem och få bättre levnadsförhållanden. FDUV besöker Kenya årligen för att följa upp hur medlem används, se över verksamheten och stödja de lokala grupperna och KAIHs verksamhet.

Projektet finansieras med medel från utrikesministeriet som koordineras av Samverkan inom funktionshinder rf. FDUV är medlem i föreningen.

KAIH:s föräldragrupper ger kamratstöd och information

En av de många regioner där KAIH arbetar heter Nakuru. Staden Nakuru ligger tre timmar norr om Nairobi har 300 000 invånare. En vanlig svårighet i Kenya är att då personer med utvecklingsstörning gått ut skolan, så finns det inget att göra på dagarna. En grupp föräldrar i Nakuru samlades för att göra något åt saken. Kort efter detta såg de KAIH:s verksamhetsledare Fatma Wangare på TV och tog kontakt.

Betydelsen av KAIH:s arbete för kenyanska familjer

Eldsjälen för Nakuru-gruppen är Grace Mothondi som idag är styrelseordförande och koordinator, både för föräldragruppen och en liten daglig verksamhet för vuxna personer som har en utvecklingsstörning. Föräldragruppen fick en ny riktning efter att vi tog kontakt med KAIH, säger Grace. Våra vuxna barn har en egen grupp nu, som heter Umoja "Togetherness". Vi betalar 200 kenyanska shilling i månaden för att kunna anlita en lärare som undervisar våra vuxna barn i olika färdigheter: hantverk, att starta ett eget företag och mänskliga rättigheter.

I am happy for today. We are here we started the group. With a lot of challenges. Sometimes we see light, sometimes darkness. I am encouraged it is not only Kenya, it is a work that God has given us.  Encouraged to hear that even in Finland it started with parents. Encouraged that this is a humble beginning. When I started my family I was in darkness and didn’t know what to do. I was blessed with 9 kids. 6 of the children have passed away with different challenges. Three left, one without disability. I am encouraged and can see light in the tunnel. Actually the relief accoured when the adults had somewhere to go in the morning, I was released from the burden. Now the adults are busy they have equipment and things to do.

Förälder Celi Desot, Nakuru
 

Kontaktpersoner på FDUV

FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård, lisbeth.hemgard@fduv.fi
Sakkunnig inom utvecklingssamarbete Elina Sagne-Ollikainen, elina@fduv.fi

Läs mera om