Barn- och syskonläger

04 Oktober 2019, 18:00 - 06 Oktober 2019, 16:00

Välkommen på ett veckoslutsläger med roligt program!
Det ordnas skilda program för barn med särskilda behov och syskonen.

För barn vars föräldrarna åker på rekreationsdagarna till Norrkullalandet i Sibbo.

Anmälan senast den 7 september till Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 050 302 78 88.


Plats
Kulturcentret Sofia i Nordsjö, Helsingfors
Kallvikinniementie 35
00980 Helsingfors

Arrangör
FDUV