Seminarium om förverkligandet av KEHAS-programmet

30 Januari 2018, 12:00 - 16:00

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) följer upp det så kallade KEHAS-programmet genom att ordna regionala seminarier. Målet med programmet är att avveckla boende på institution och att främja verkställandet av FN:s funktionshinderkonvention. 

Det svenska seminariet ordnas av FDUV, Steg för Steg, Kårkulla samkommun och Folkhälsan. På seminariet granskar vi situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning gällande delaktighet, boende, arbete och tjänster för familjer.

Seminariet är avgiftsfritt!

Program (pdf). Arrangörerna förbehåller sig rätten till förändringar.

Vi vill ha din förhandsanmälan elektroniskt. Anmäl dig här. (Webropolenkät).

Plats: Festsalen, G 18, Georgsgatan 18 A Helsingfors.


Kontaktperson

Plats
G18 Festsalen
00130 Helsingfors
Arrangör
FDUV