EU:s blåa flagga med gula stjärnor i ring

Blogg: EU-valet angår dig – rösta!

13.05.2019 kl. 15:41
Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård uppmanar alla att rösta för ett funktionsrätt EU.

Efter ett riksdagsval är det svårt att uppbåda intresse för Europaparlamentsvalet. I synnerhet då EU för många känns rätt avlägset och byråkratiskt. Det är synd. För det som Europaparlamentet beslutar påverkar vardagen för dig och mig.

EU spelar en stor roll för funktionshinderfrågorna.  EU har till exempel godkänt ett direktiv om webbtillgänglighet. Som en direkt följd av det har vi nu också i Finland lagstiftning med syfte att främja allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft i april och är en seger för funktionshinderrörelsen och ett framsteg för jämlikheten.

Hela EU bygger på mänskliga rättigheter – det ska vi värna om!

Europaparlamentet övervakar också hur EU lever upp till FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EU är den enda mellanstatliga organisationen som ratificerat FN-konventionen. Hela EU bygger på mänskliga rättigheter – det ska vi värna om!

För ett tillgängligt EU-val

FDUV:s roll inom EU-valet har varit att via LL-Center bistå Justitieministeriet med lättläst information om valet och hur man röstar i det.

Vi har också översatt den europeiska organisationen Inclusion Europes valmanifest till lätt svenska. FDUV är medlem i Inclusion Europe. Valmanifestet finns på närmare 20 språk och är i tre delar:

 1. Varför är EU-valet viktigt?
  Den här delen är för personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras familjer och andra som stöder inklusion, det vill säga att alla ska ha rätt att leva och verka i samhället.
   
 2. Vad kan vi göra inför EU-valet?
  Den här delen berättar hur vi alla inom funktionshinderrörelsen kan engagera oss inför EU-valet.
   
 3. Vad ska EU göra för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer?
  Den här delen är riktad till politiska partier och kandidater i EU-valet. Här betonas bland annat att FN:s funktionshinderkonvention ska beaktas i alla beslut och att EU:s strategi som gäller funktionshinder ska vara ambitiös.


En viktig fråga för Inclusion Europe – och FDUV – är att valen ska vara tillgängliga. Förutom att det förstås behövs begriplig information om valet och hur man röstar i det, måste vi se till att alla faktiskt har rösträtt. Visste du att en del EU-länder ännu begränsar rösträtten för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Det är fel och måste ändras.

Rösta för ett funktionsrätt EU!

Så jag uppmanar er alla: Rösta i EU-valet! Valdagen är den 26 maj. Förhandsröstningen börjar på onsdag, den 15 maj, och pågår till tisdagen den 21 maj.

Kom också ihåg att hjälpa dem som behöver stöd, dels att välja parti och kandidat, dels helt konkret att rösta.

I Europa finns det omkring sju miljoner människor med intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med anhöriga och andra närstående är vi nästan 20 miljoner människor. Alltså en rätt stor grupp att räkna med och som tillsammans kan skapa förändring.

#DenHärGångenRöstarJag
#ThisTimeWeAreWoting

Gå till den lättlästa broschyren om Europaparlamentsvalet 2019 (pdf)

Gå till Inclusion Europes valmanifest

Lisbeth Hemgård
Foto: Pixabay

Uppdaterade webbsidor om boende

Vi har mycket nytt material kring boende riktat till flyttare, anhöriga och professionella.

Blogg: Tips för lättläst webb

Internationella tillgänglighetsdagen till ära ger Johanna Rutenberg vid vårt LL-Center tips på hur man gör en webbplats lättläst.