Blogg: Familjer i fokus

11.03.2019 kl. 15:31
Camilla Forsell har jobbat med att utveckla vårt familjearbete i ett år. Läs hennes tankar kring behoven och hur vi vill möta dem.

Det var med en hel del spänning och förväntan jag började mitt nya uppdrag, nämligen att se över och utveckla nya modeller för FDUV:s familjearbete. Det har snart gått ett år sedan jag började som koordinator för projektet Familjen i centrum. Jag lämnade mitt jobb på kommunen som socialarbetare inom funktionhinderservicen, för att ge mig ut på tidigare okänd mark, det vill säga att arbeta inom tredje sektorn.

Alla synpunkter har varit synnerligen välkomna – vår verksamhet ska utgå från era behov!

Jag började med att sätta mig in i det som traditionellt varit FDUV:s familjearbete, nämligen familjekurser, anhörigträffar och föreläsningar. Genom att planera och genomföra evenemang har jag samtidigt fått träffa och lära känna många nya familjer. De har lyft fram sina behov och önskemål kring det de hoppas att FDUV ska satsa på framöver. Alla synpunkter har varit synnerligen välkomna – vår verksamhet ska utgå från era behov!

Här är några av de önskemål ni framfört och som vi nu försöker att förverkliga:

  • Barnpassning i samband med föreläsningar
  • Eget program för syskonen på familjekurser
  • Tips om hur man hanterar starka känsloreaktioner hos tonåringar med funktionsnedsättning
  • Fler kurser kring ämnet sexualitet
  • Samtalsgrupper för föräldrar
     

Ni har också påpekat att vi inte ska glömma er föräldrar till vuxna med funktionsnedsättning och det har vi inte gjort. Till exempel 6–7 april ordnar vi en kurs i Sjundeå för er med unga eller vuxna barn.

Vikten av kamratstöd

Det som tydligt har framkommit är vikten av kamratstöd. Det behöver finnas någon att dela sina erfarenheter, glädjeämnen och bekymmer med, någon som på riktigt kan förstå vad man går igenom. Vi strävar nu efter att ha våra frivilliga familjestödjare med på kurser och evenemang.

FDUV har över 30 utbildade familjestödjare i Svenskfinland. De har alla erfarenheter av att leva med en familjemedlem med funktionsnedsättning. Det går också bra att kontakta dem direkt för ett mer personligt stöd. Mera information och kontaktuppgifter till familjestödjarna hittar du här.

Som förälder till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning har man extra många bollar att hålla i luften.

En annan viktig grej är att ha någon som faktiskt lyssnar och fångar upp oron. Som förälder till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning har man extra många bollar att hålla i luften. Man ska ha koll på en invecklad servicedjungel, få vardagen att rulla och orka berätta om och om igen sin historia för utomstående för att få hjälp. Vardagens utmaningar verkar aldrig ta slut.

Därför har vi också fått frågan om FDUV:s familjeverksamheten kan fokusera på att ge en guldkant i den annars kaotiska tillvaron. Och svaret är ja. Det är ett av våra uppdrag!

Barnen i fokus

Från fjolårets familjekurser, där hela familjer samlades, minns jag alldeles särskilt barnens glädje. Vi anställer barnledare som möjliggör att föräldrarna får en andningspaus utan att det är bort från barnen. Tvärtom. Barnen får vara extra mycket i fokus. Barnens program består förstås av lek och rekreation, men samtidigt finns där en djupare dimension. Det blir diskussion på en anpassad nivå kring ämnen som styrkor, självbild och sociala relationer.

Familjerna behöver få samlas kring det gemensamma att vara en minoritet bland minoriteter.

En nysatsning som gjordes i fjol var en familjekurs för familjer till barn eller unga med en sällsynt diagnos. Den här ordnade vi efter respons om att det inte finns motsvarande kurser på svenska. De här familjerna behöver ju också ha möjlighet att träffas, helt enkelt kunna samlas kring det gemensamma att vara en minoritet bland minoriteter.

Stöd i livets brytningsskeden

Det börjar nu utkristallisera sig att FDUV:s stöd till familjer ska utgå från en livscykelmodell. Det är speciellt viktigt med stöd i livets brytningsskeden, som när barnet inleder dagvård och skola eller blir tonåring, när det är dags att börja tänka på vidare studier eller att flytta hemifrån och när vuxenlivet träder in. Det kan underlätta att få höra hur andra har gjort och vilka alternativ som finns.

Vissa önskar mera individuellt stöd, andra vill heller samlas i grupp.

Familjearbetet inom tredje sektorn anser jag att ska utgöra en förebyggande helhet, där det går att plocka in olika delar utgående från varje familjs behov. Vissa familjer önskar mera individuellt stöd i form av samtal och vägledning att hitta fram i servicedjungeln. Andra vill heller samlas i grupp och reflektera över sin situation. Ett viktigt uppdrag är att sprida information om familjernas rättigheter och vart de kan vända sig för att få tillräckligt med stöd i vardagen.

Vårt familjearbete ska verka som ett komplement till det kommunala stödet och ge ett mervärde till familjerna. Jag hoppas att ni familjer hittar oss i ett tidigt skede och upplever att vår verksamhet är lätt att nå, att det är lätt att närma sig oss. Vi strävar efter att röja alla hinder för er att ta kontakt och delta.

Välkommen att ta kontakt! Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Camilla Forsell
koordinator för familjearbete

Foto: Sofia Jernström


 

Uppdaterade webbsidor om boende

Vi har mycket nytt material kring boende riktat till flyttare, anhöriga och professionella.

Blogg: Tips för lättläst webb

Internationella tillgänglighetsdagen till ära ger Johanna Rutenberg vid vårt LL-Center tips på hur man gör en webbplats lättläst.