64499.jpg

FDUV:s lägerdeltagare ordnar sommarens bästa och viktigaste show fredag 29.6 kl. 18 på Lärkkulla i Karis

20.06.2018 kl. 08:58
Pressmeddelande 20.6.2018

Ett läger är mer än ett läger


FDUV ordnar sommaren 2018 sammanlagt 25 läger för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland, Åboland och Österbotten. Omkring 300 personer deltar i lägren som innebär ett välkommet avbrott i vardagen för dem.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning lever ofta inrutade liv. Många bor, arbetar och har hobbyer tillsammans med samma människor. På lägren träffar de gamla och nya vänner från olika delar av landet. Därför ser vi att lägren är mycket viktiga, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Fredagen den 29 juni kl. 18 ordnas en show där deltagare från tre läger framför program som de förberett under veckan. Showen ordnas på Lärkkulla (Lärkkullavägen 22, 10300 Karis) och är ett samarbete mellan bandlägret på Lärkkulla, hantverkslägret i Salo och motion-, dans- och musiklägret på Högsand. Efter showen har alla tre läger ett gemensamt disco. 

Representanter för media är välkomna att följa med showen. Kom och upplev en unik show där vi firar allas rätt att uttrycka sig och utöva konst och kultur! Anmälningar senast torsdag 21.6.

Mera information och anmälningar:

Jon Jakobsson, fritids- och föreningskoordinator, jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 38 88

www.fduv.fi/lager
www.fduv.fi/donera

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

Under år 2018 ordnar FDUV en medelinsamlingskampanj för att trygga lägerverksamheten. Målet är att sänka avgifterna så att deltagande är möjligt oberoende av ekonomisk eller social situation. 

Matilda Hemnell

Följ med temakväll om intressebevakning på webben

Temakväll kring intressebevakning 19.2 kl. 18.15 sänds live.Läs mera »

Nya webbplatsen Asumisen tekoja sprider goda boendegärningar

Boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska utvecklas och det kräver samarbete, goda exempel och att olika aktörer förbinder sig till avvecklandet av institutionerna och utvecklandet av nya boendelösningar. En ny webbplats stöder detta arbete.Läs mera »

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.Läs mera »