Mål 24:s logotyp med texten med eller utanför, FN:s funktionshinderkonvention, artikel 24Mål 24 – med eller utanför?

FDUV deltar i en kampanj om alla barns rätt till delaktighet i undervisning och skola.

Med kampanjen Mål 24 – med eller utanför? vill vi lyfta fram att alla barn ska ha möjlighet att gå i vanlig skola och alla ungdomar ska ha rätt att växa till sin fulla potential.

Via skolinklusion får elever med funktionsnedsättning lära sig att de är en del av gänget på alla livsområden. Skolinklusion skapar också förståelse för olikheter och är positivt för hela skolan. Alla ungdomar ska också ha rätt till en bra utbildning och arbete eller meningsfull sysselsättning. Alla har rätt att växa till sin fulla potential och rätten till lika möjligheter fortsätter också efter grundskolan. Vem vill bli pensionär som 16-åring?

Läs mer om skola och utbildning


Du kan stöda kampanjen genom att gilla och sprida våra kampanjmaterial. Vi har bland annat gjort videoklipp med både elever, föräldrar och lärare som berättar hur de ser på delaktighet och inklusion i skolan och samhället överlag. Klippen är berättelser från det verkliga livet. De innehåller många tankar kring delaktighet i undervisningen och samhället.

Du hittar flera filmer på vår YouTube-kanal: www.youtube.com/fduvfinland.

Kampanjen arrangeras av ADHD-förbundet, FDUV, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Vamlas - Vammaisten lasten ja nuorten säätiö och Me osalliset - Vi delaktiga.

Kampanjmaterial