Illustration med nycklar som hänger i snören, händer som försöker få tag i nyckel

#påhemvägen

Ett eget hem – en möjlighet!

Ett eget personligt hem är inte en självklarhet för alla. Många unga med särskilda behov bor i ett grupphem eller i en boendeenhet, trots att de med hjälp av tillräckligt stöd skulle klara sig på egen hand. Under åren 2017–2019 finansierar och genomför ARA tillsammans med Kehitysvammaliitto projektet #påhemvägen, där det för unga med särskilda behov utvecklas mångsidiga boende- och servicelösningar som möjliggör att deras resa mot ett eget hem och ett självständigt liv kan börja.

Påhemvägen-logotyp#påhemvägen är ett partnerskapsprojekt

I projektet deltar också FDUV, Autismi- ja Aspergerliitto, Nuorisoasuntoliitto, Miljöministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet. Projektet genomförs som ett arbete i valda pilotkommuner. De första pilotkommunerna är Kouvola, Pargas och S:t Michel. År 2018 utökades antalet pilotkommuner med ytterligare tre kommuner, bland annat Raseborg.

FDUV är med och planerar och genomför inspirationsverkstäder för unga med särskilda behov i åldern 18–29 år. FDUV och Kehitysvammaliitto handleder de unga i att själva planera sitt framtida hem under ett års tid. Kommunens planer för att utveckla boende görs upp på basen av de behov och önskemål som de unga för fram tillsammans med sina anhöriga och stödpersoner.

Läs mer om #påhemvägen på ARA:s webbplats


Kontaktperson på FDUV:
Nina Normann
Sakkunnig inom boendefrågor, FDUV
tfn 040 508 5110
nina.normann@fduv.fi
 

Sånger skapade inom #påhemvägen

Så här vill jag bo

Sången Så här vill jag bo skapades på en #påhemvägen-workshop i Pargas. Deltagarna fick berätta hur de vill bo och Karolina Haanpää tonsatte texten. Det är också Karolina som framför låten.

 

 

Mitt Raseborg

Inom ramen för olika #påhemvägen-workshoppar i Raseborg har vi funderat på hur vi vill bo och hur vårt drömmarnas Raseborg skulle se ut. Karolina Haanpää tonsatte texten. Det är också Karolina som framför låten.