Projektet Mer än ord besked om funktionsnedsättning

Målet med projektet är att ta reda på hur det första beskedet om ett barns funktionsnedsättning borde ges, var, när och hur. Vilken information och vilken form av stöd behöver de anhöriga för att komma igång med vardagen?

Vi samlar in erfarenheter av föräldrar till barn med funktionsnedsättning i olika regioner i Svenskfinland. Denna föräldrakunskap i kombination med intervjuer med sakkunniga, forskningsresultat och enkäter ligger som grund för broschyrer och webbmaterial för anhöriga, samt utbildningspaket för personal inom sjukhus, barnrådgivning, skolor och daghem.

Projektet pågår 2016–2018. Samarbetspartners: Folkhälsan, Förbundet Hem och Skola, Autism- och Aspergerförbundet, Kårkulla samkommun och Svensk Finlands barnmorskeförening. Finansiär: STEA.Föräldrar och professionella vi behöver er hjälp!

Du kan vara anhörig eller sakkunnig. Du kan ha positiva eller negativa erfarenheter av det första beskedet.

Vad gick rätt? Vad gick fel? Vad bromsar anpassningen till den nya situationen och vad ger styrka för att orka vidare? Vad inser du i dag att du skulle ha behövt veta då du fick eller då du gav det första beskedet om funktionsnedsättning till de anhöriga?

Ta kontakt och berätta om dina erfarenheter!

 Projektpersonal

Henrika Mercadante
tfn 040 127 17 12
förnamn.efternamn@fduv.fi

 • projektledare
 • materialproduktion 
   

Jenni Bergman
tfn 040 621 30 06
förnamn.efternamn@fduv.fi

 • projektkoordinator
 • utbildning, seminarium
   

Projektet på Facebook

Projektet har även en Facebook-grupp! Kom med och följ hur projektet framskrider!Nyhetsbrev för professionella

Träffar du familjer med barn med funktionsnedsättning innan eller en tid efter beskedet om funktionsnedsättningen eller ger du besked till familjer? Vill du höra mer om projektet och veta hur det framskrider?

Kom då med på vår e-postlista för professionella! Vi skickar ut nyhtesbrev för professionella ca. 2  gånger under året 2018. Tanken med breven är att informera om vad som är på gång i projektet, marknadsföra intressanta evenemang och utbildningar och lyfta fram aktuella teman och relevant informationsmaterial.

Här kan du läsa våra tidigare nyhetsbrev:Utbildningar för professionella

Hösten 2017 börjar projektpersonalen pilotera projektets utbildningsmodeller. Utbildningarna riktar sig till sjukhus, daghem, skolor och barnrådgivning, för bland annat läkare, barnmorskor, barnträdgårslärare, lärare och hälsovårdare. Vi kommer även hålla utbildningar för studeranden och för frivilligarbetare.

De olika utbildningspaketen kommer att ha lite olika fokus beroende på målgruppen, men i korthet kommer de att handla om ett sakligt bemötande av föräldrar inom följande temaområden:

 • Hur bygga upp en förtroendefull kontakt till föräldrar
 • Hur ta upp oro för ett barn med föräldrar
 • Hur ta upp behov av att ett barn behöver utredas med föräldrar
 • Hur tackla föräldrarnas oro för sitt barn
 • Hur stöda familjen på bästa sätt medan utredningarna pågår och efter att barnet fått en diagnos
 • Hur berätta om barnets diagnos till föräldrarna
   

Vill ni i er arbetsgemenskap bli bättre på att stöda föräldrar, ge besked eller uttala oro till föräldrar?

Hör av er så kan vi tillsammans fundera på hur vi kunde skräddarsy en utbildning för just er arbetsgemenskap, er avdelning eller ert team enligt era behov och önskemål.

I utbildningspaketen ingår föräldrars tankar och erfarenheter, gruppdiskussioner, case-arbete och de videoklipp vi under projektet producerar. Utbildningarna är kostnadsfria.Länkar & guider