Mer än ords logotypProjektet Mer än ord besked om funktionsnedsättning

Vår nya webbsajt meränord.fi är nu lanserad! Den är för dig som fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning eller för dig som är orolig för ditt barn. Den innehåller råd och tips, viktiga länkar och kamratstöd.

Gå till meränord.fi

Här har vi sammanställt ett hundratal föräldrars önskemål om vilken information de skulle ha behövt strax efter att deras barn fått en diagnos. Också anhöriga som är gamla i gamet eller som kämpar för att få en utredning av barnet kommer att kunna hitta värdefull information på sajten.

Senare kommer också sidorna för professionella som arbetar med familjer med barn med funktionsnedsättning att öppnas. Via video och citat berättar anhöriga vad professionella bör tänka på när de ger föräldrar besked eller tar upp oro för ett barn på dagis, i skolan eller vid barnrådgivningen.

Webbsajten är ett av resultaten av projektet Mer än ord. Kommentarer, önskemål om tillägg, frågor och tips om kompletteringar är välkomna.

Ta kontakt!
Henrika Mercadante, projektledare
henrika.mercadante@fduv.fi
040 127 17 12


Flicka med downs syndrom håller kvinna i handenOm projektet Mer än ord

Målet med projektet har varit att ta reda på hur det första beskedet om ett barns funktionsnedsättning borde ges, var, när och hur. Vilken information och vilken form av stöd behöver de anhöriga för att komma igång med vardagen?

Vi har samlat in erfarenheter av ett hundratal föräldrar till barn med funktionsnedsättning i olika regioner i Svenskfinland och lika många sakkunniga som arbetar med familjer med barn med funktionsnedsättning. Resultat av projektet är en webbsajt för anhöriga och professionella, samt utbildningspaket för personal inom sjukhus, barnrådgivning och daghem.

Projektet pågår 2016–2018. Samarbetspartners: Folkhälsan, Förbundet Hem och Skola, Autism- och Aspergerförbundet, Kårkulla samkommun och Svensk Finlands barnmorskeförening. Finansiär: STEA


Nyfött barn ligger på mammans bröst, personal står runtomkringUtbildningar för professionella

Under 2017–2018 har vi piloterat projektets utbildningsmodeller. Utbildningarna har riktat sig till personal på sjukhus, daghem och barnrådgivningar. 

De olika utbildningspaketen har lite olika fokus beroende på målgruppen, men i korthet handlar om ett sakligt bemötande av föräldrar inom följande temaområden:

  • Hur bygga upp en förtroendefull kontakt till föräldrar
  • Hur ta upp oro för ett barn med föräldrar
  • Hur ta upp behov av att ett barn behöver utredas med föräldrar
  • Hur tackla föräldrarnas oro för sitt barn
  • Hur stöda familjen på bästa sätt medan utredningarna pågår och efter att barnet fått en diagnos
  • Hur berätta om barnets diagnos till föräldrarna
     

Vill ni i er arbetsgemenskap bli bättre på att stöda föräldrar, ge besked eller uttala oro till föräldrar?

Ta kontakt så kan vi se om vi kunde hålla en av piloterna på  just er arbetsgemenskap, er avdelning eller ert team enligt era behov och önskemål.


Länkar