Föräldrar till barn med funktionsnedsättning på kurs

Projektet Familjen i centrum

Målet med projektet Familjen i centrum är att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Att få ett barn med särskilda behov anstränger familjen och ställer hela familjen i en särskild position jämfört med familjer som inte har barn med funktionsnedsättning. 

Inom projektet kommer det bland annat att ordnas familjekurser, föreläsningar och träffar (för aktuellt program, se kalendern). FDUV:s utbildade familjestödjare är också en viktig länk till familjerna. Vi strävar efter att inhämta mera kunskap om familjernas behov och önskemål för att kunna planera och utveckla en mera ändamålsenlig och långsiktig verksamhet för familjer. Vi samarbetar gärna med kommunernas socialarbetare, Kårkulla samkommun och FDUV:s medlemsföreningar kring utvecklingen av tjänsterna.  

Kontakta oss – vilket slags stöd behöver ni i vardagen?

Vi som jobbar inom projektet Familjen i centrum och FDUV:s familjearbete är intresserade av att höra hurdant stöd ni familjer och anhöriga upplever er behöva i vardagen. Har ni behov av kamratstöd, föräldraträffar eller familjekurser? Vad behöver ni föräldrar konkret för att orka och hur står det till med syskonen? Vad är det som inte fungerar eller vad kunde ordnas bättre? Vet ni vart ni kan vända er för att få mera stöd? FDUV:s projektpersonal tar gärna del av era erfarenheter. 

Projektpersonal

Camilla Forsell, koordinator för familjearbete
Tfn 040 673 96 95
camilla.forsell@fduv.fi
 

Läs en artikel om projektet: "Möten som ger familjerna kraft"

 


 

Projekttid: 2018–2020

Samarbetspartners: Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening, Föreningen Bamsegruppen, Steg för Steg och de lokala DUV-föreningarna.

Finansiär: STEA