Nyttiga länkar

Funktionshinderorganisationer och stödgrupper
Service och boende
Information om sällsynta diagnoser
Lättläst och specialpedagogiskt
Övriga
Nordiska organisationer
Internationella organisationer
DUV-föreningar


Funktionshinderorganisationer och stödgrupper

På svenska


På finska

Service och boende


Information om sällsynta diagnoser

Lättläst och specialpedagogiskt

Övriga 

Organisationer i Norden

Internationellt