63075.jpg

Blogg: Så bemöter du en person med autism

01.04.2018 kl. 11:54
Den 2 april uppmärksammas den internationella autismdagen. I vår blogg skriver Annika Martin om de erfarenheter hon har av att stöda och bemöta personer med autism på ett bra sätt.

De var slående lika varandra i sitt beteende. Mannens beteende var så otroligt likt kvinnans. Jag trodde att de var syskon. Men det som jag först hade trott att var mannens personlighetsdrag insåg jag sen att var en del av en funktionsnedsättning. Den flackande blicken som undviker ögonkontakt, som är så typisk för autism. Det upprepande talet som aldrig tycktes gå över till nästa tanke. Likaså fastnade de båda lätt i en rörelse, som inte tycktes komma vidare.

Med åren har jag hunnit träffa många andra personer som jag bedömt att har autism eller autistiska drag. Särskilt starka minnen har jag av två olika Sensoteksbesökare som jag hade möjligheten att träffa flera gånger. Sensotek är sinnesstimulerande rum där besökaren kravlöst ska få möjlighet att slappna av eller aktiveras genom sinnesintryck.

Ingen av oss sa någonting på en lång stund. Jag stod bredvid och var lika förundrad som hans följeslagare.
 

Ge tid

Den ena besökaren var väldigt orolig och vandrade till synes planlöst mellan de olika rummen. Vi erbjöd honom olika alternativ och försökte hitta det som kunde intressera honom. Det fanns ingen ro i kroppen. En dag gick han plötsligt med på att sätta sig i bollhavet. Där satt han alldeles stilla. Vi lät honom sitta där och betrakta det som fanns runtomkring. Ingen av oss sa någonting på en lång stund. Jag stod bredvid och var lika förundrad som hans följeslagare.

Förutsägbarhet och rimliga krav

Den andra besökaren kom regelbundet till Sensoteket. Det jag lade märke till var hur olika beteende hon hade, beroende på vilken personal som var med henne som följeslagare. Den personal som ställde krav på henne som hon inte klarade av eller förstod, gjorde henne väldigt orolig. När hon blev orolig, började hon slå sig själv, banka huvudet i väggen och ropa. Hon kunde inte utföra ens de enklaste uppgifter.

När hon var lugn kunde hon utan problem själv klä på sig ytterkläderna.

Den personal som använde sig av bilder för att visa vad som skulle hända, som gav henne tid, fysiskt utrymme och som ställde krav på en nivå hon klarade av, gjorde henne betydligt lugnare. När hon var lugn kunde hon utan problem själv klä på sig ytterkläderna, skaka hand med mig, tacka för besöket och vänta på hissen.

Lågaffektivt bemötande

När jag fick möjligheten att lyssna på psykolog Bo Hejlskov Elvéns tankar om lågaffektivt bemötande insåg jag att det var just detta han beskrev (han föreläste kring hantering av problemskapande beteende ifjol i Vasa, inbjuden av FDUV). Det vill säga hur viktigt det är att ge tid, att ge fysiskt utrymme och att ställa krav på en lagom nivå. Dessa till synes enkla saker kan göra stor skillnad för många personers välmående och beteende.
 

Den internationella autismdagen uppmärksammas den 2 april. Autismspektrum tillstånd (AST) heter diagnosen numera och innefattar ett brett spektrum av neuropsykiatriska funktionsnedsättning där autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd ingår. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har också autism. De personer som har högfungerande autism har tillsynes väldigt lite gemensamt med de två personer som beskrivits ovan.  En brist på förståelse av sociala regler och att kunna läsa det sociala samspelet är kanske det man främst lägger märke till. I dag räknar man att det finns ca 5000 personer med autism i Finland och därtill många fler som har autistiska drag.

FDUV tog Sensoteken till Finland 2001. Sinnesrum finns numera på många ställen, till exempel på dagliga verksamheter och boenden, det vill säga nära användarna. Därför stängde vi 2015 våra Sensotek. Vi för gärna in nya metoder inom funktionshinderområdet, men i det långa loppet är det inte vi som ska driva dem.

Foto: Pixabay
Annika Martin
68248_t.jpg

Fler som Maria borde få jobba

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar utan att få en skälig ersättning. Maria Selenius hör till en av de få som arbetar och får en riktig lön. Läs mera »
68247_t.jpg

Jonas oroar sig för tillgången till tjänster på svenska

En eventuell vårdreform kommer att påverka servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Många oroar sig för tillgången till tjänster på svenska. Jonas Jansson är en av dem.Läs mera »
68129_t.jpg

Blogg: Familjer i fokus

Camilla Forsell har jobbat med att utveckla vårt familjearbete i ett år. Läs hennes tankar kring behoven och hur vi vill möta dem.Läs mera »
68005_t.jpg

Pressmeddelande: En seger för funktionshinderrörelsen

Riksdagen har enhälligt beslutat att åtgärda problemen med upphandling, tack vare medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.Läs mera »
68007_t.jpg

Lättläst broschyr om riksdagsvalet

I broschyren kan man läsa på lätt svenska om riksdagsvalet och hur man röstar i det.Läs mera »
67640_t.jpg

”Jag var nog så tveksam till att Kalle skulle flytta”

När personer med intellektuell funktionsnedsättning ska flytta behöver alla inblandade förberedas och det kan vara en lång process. Kalle Sundelin har deltagit i FDUV:s flyttningsförberedelse och bor nu i ett eget hem.Läs mera »
67800_t.jpg

FDUV:s hälsning till riksdagen: Godkänn utskottets förslag om Ingen marknadsvara

Funktionshinderorganisationerna är nöjda över utskottsbehandlingen av medborgarinitiativet: Problemen med upphandling har erkänts och tagits på allvar.Läs mera »
67709_t.jpg

Blogg: I väntan på årets höjdpunkt

Med spänning och iver ser vi redan nu fram emot lägersommaren. Lägerkoordinator Tina Holms skriver i vår blogg om det stora intresset för våra läger.Läs mera »
67697_t.jpg

Följ med temakväll om intressebevakning på webben

Temakväll kring intressebevakning 19.2 kl. 18.15 sänds live.Läs mera »