63075.jpg

Blogg: Så bemöter du en person med autism

01.04.2018 kl. 11:54
Den 2 april uppmärksammas den internationella autismdagen. I vår blogg skriver Annika Martin om de erfarenheter hon har av att stöda och bemöta personer med autism på ett bra sätt.

De var slående lika varandra i sitt beteende. Mannens beteende var så otroligt likt kvinnans. Jag trodde att de var syskon. Men det som jag först hade trott att var mannens personlighetsdrag insåg jag sen att var en del av en funktionsnedsättning. Den flackande blicken som undviker ögonkontakt, som är så typisk för autism. Det upprepande talet som aldrig tycktes gå över till nästa tanke. Likaså fastnade de båda lätt i en rörelse, som inte tycktes komma vidare.

Med åren har jag hunnit träffa många andra personer som jag bedömt att har autism eller autistiska drag. Särskilt starka minnen har jag av två olika Sensoteksbesökare som jag hade möjligheten att träffa flera gånger. Sensotek är sinnesstimulerande rum där besökaren kravlöst ska få möjlighet att slappna av eller aktiveras genom sinnesintryck.

Ingen av oss sa någonting på en lång stund. Jag stod bredvid och var lika förundrad som hans följeslagare.
 

Ge tid

Den ena besökaren var väldigt orolig och vandrade till synes planlöst mellan de olika rummen. Vi erbjöd honom olika alternativ och försökte hitta det som kunde intressera honom. Det fanns ingen ro i kroppen. En dag gick han plötsligt med på att sätta sig i bollhavet. Där satt han alldeles stilla. Vi lät honom sitta där och betrakta det som fanns runtomkring. Ingen av oss sa någonting på en lång stund. Jag stod bredvid och var lika förundrad som hans följeslagare.

Förutsägbarhet och rimliga krav

Den andra besökaren kom regelbundet till Sensoteket. Det jag lade märke till var hur olika beteende hon hade, beroende på vilken personal som var med henne som följeslagare. Den personal som ställde krav på henne som hon inte klarade av eller förstod, gjorde henne väldigt orolig. När hon blev orolig, började hon slå sig själv, banka huvudet i väggen och ropa. Hon kunde inte utföra ens de enklaste uppgifter.

När hon var lugn kunde hon utan problem själv klä på sig ytterkläderna.

Den personal som använde sig av bilder för att visa vad som skulle hända, som gav henne tid, fysiskt utrymme och som ställde krav på en nivå hon klarade av, gjorde henne betydligt lugnare. När hon var lugn kunde hon utan problem själv klä på sig ytterkläderna, skaka hand med mig, tacka för besöket och vänta på hissen.

Lågaffektivt bemötande

När jag fick möjligheten att lyssna på psykolog Bo Hejlskov Elvéns tankar om lågaffektivt bemötande insåg jag att det var just detta han beskrev (han föreläste kring hantering av problemskapande beteende ifjol i Vasa, inbjuden av FDUV). Det vill säga hur viktigt det är att ge tid, att ge fysiskt utrymme och att ställa krav på en lagom nivå. Dessa till synes enkla saker kan göra stor skillnad för många personers välmående och beteende.
 

Den internationella autismdagen uppmärksammas den 2 april. Autismspektrum tillstånd (AST) heter diagnosen numera och innefattar ett brett spektrum av neuropsykiatriska funktionsnedsättning där autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd ingår. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har också autism. De personer som har högfungerande autism har tillsynes väldigt lite gemensamt med de två personer som beskrivits ovan.  En brist på förståelse av sociala regler och att kunna läsa det sociala samspelet är kanske det man främst lägger märke till. I dag räknar man att det finns ca 5000 personer med autism i Finland och därtill många fler som har autistiska drag.

FDUV tog Sensoteken till Finland 2001. Sinnesrum finns numera på många ställen, till exempel på dagliga verksamheter och boenden, det vill säga nära användarna. Därför stängde vi 2015 våra Sensotek. Vi för gärna in nya metoder inom funktionshinderområdet, men i det långa loppet är det inte vi som ska driva dem.

Foto: Pixabay
Annika Martin
64596_t.jpg

Bli vår administrativa chef – ansök senast 22.7

Vill du leda administrationen på ett förbund i utveckling?Läs mera »
64354_t.jpg

Blogg: Därför borde FDUV stöda idén om grundinkomst

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte bara en grupp som lever under fattigdomsgränsen, de saknar dessutom möjligheter att påverka sina egna inkomster. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg, argumenterar i vår blogg för varför funktionshinderrörelsen borde ta ställning i frågan om grundinkomst. Läs mera »
63728_t.jpg

Personlig assistans ger fritiden ett lyft

I Karleby får personer med intellektuell funktionsnedsättning personlig assistans för fritid, även om de bor på Kårkullas boenden. Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har man aktivt lyft fram att detta är en laglig rätt personerna har. Det har gett fritidsverksamheten ett lyft, anser personalen på Soldalens serviceenhet. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »
64100_t.jpg

Rätten till svenskspråkig funktionshinderservice bör garanteras i lag

FDUV har granskat utredningen om finlandssvensk funktionshinderservice som gjorts på uppdrag av Kårkulla med anledning av vårdreformen. FDUV anser att landskapen ska ha ansvar också för den svenskspråkiga servicen. Samtidigt bör lagen preciseras så att varje tvåspråkigt landskap ska garantera funktionshinderservice på svenska. Läs mera »
63727_t.jpg

Ett läger är mer än ett läger

FDUV:s läger är ett viktigt avbrott i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet har startat en medelinsamling får att kunna sänka deltagaravgifterna. Det ska vara möjligt att delta oberoende av socioekonomisk bakgrund. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »
64032_t.jpg

Blogg: Tillgänglighet är nyckeln till delaktighet

Den 19 maj är den internationella tillgänglighetsdagen. Även osynliga hinder kan vara oöverkomliga. Därför måste tillgänglighet ses ut ett brett perspektiv och beaktas i all samhällsplanering, skriver vår sakkunniga i intressepolitiskt arbete Annette Tallberg i vår blogg.Läs mera »
64017_t.jpg

Delaktighetsmodellen främjar dialog på lika villkor

Personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning har rätt till delaktighet, men hur ska den rätten förverkligas i praktiken? Delaktighetsmodellen är ett svar på den frågan. Modellen har fått stor spridning i Sverige och i maj presenterades den för första gången för en finlandssvensk publik.Läs mera »
63980_t.jpg

FDUV stärker sitt stöd till familjerna genom nytt projekt

FDUV har startat ett nytt projekt Familjen i centrum med målet att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.Läs mera »