Rådgivning

Har du frågor om service, stöd eller annat kring din och din familjs situation? Du är välkommen att ta kontakt med våra sakkunniga!

Linda Rex (södra Finland)
040 674 72 47
linda.rex@fduv.fi

Susanne Tuure

Susanne "Sussi" Tuure (Österbotten)
0400 600 676
susanne.tuure@fduv.fi

Maria Balk (södra Finland)
040 523 18 46
maria.balk@fduv.fi
 

Camilla Forsell (Österbotten)
040 673 96 95
camilla.forsell@fduv.fi

Annette Tallberg

Annette Tallberg (södra Finland)
040 674 72 47
annette.tallberg@fduv.fi
(moderskapsledig)