Rådgivning

Har du frågor om service, stöd eller annat kring din och din familjs situation? Du är välkommen att ta kontakt med våra sakkunniga!

Annette Tallberg

Annette Tallberg (södra Finland)
040 674 72 47
annette.tallberg@fduv.fi

Susanne Tuure

Susanne "Sussi" Tuure (Österbotten)
0400 600 676
susanne.tuure@fduv.fi