Rådgivning

Att ha en anhörig med intellektuell funktionsnedsättning innebär att man tvingas navigera i en snårig byråkratidjungel. Servicesystemet är rätt krångligt och vilka tjänster som erbjuds kan variera från region till region.

Ofta måste familjerna verkligen stå på sig och kräva sin rätt. Därför erbjuder vi rådgivning till familjerna kring rättigheter, service och stöd.

Har du frågor kring din och din familjs situation? Du är välkommen att ta kontakt med våra sakkunniga!

Linda Rex (södra Finland)
040 674 72 47
linda.rex@fduv.fi

Susanne "Sussi" Tuure (Österbotten)
0400 600 676
susanne.tuure@fduv.fi

Camilla Forsell (Österbotten)
040 673 96 95
camilla.forsell@fduv.fi
 

Annette Tallberg (södra Finland)
040 674 72 47
annette.tallberg@fduv.fi
(moderskapsledig)