Anhöriga på kurs

Kurser och evenemang

FDUV arrangerar kurser, seminarier, temakvällar och föreläsningar för personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning, deras familjer och anhöriga. Under de senaste åren har vi till exempel erbjudit kurser i flyttningsförberedelse, diskussionskvällar om självbestämmande och kurser om sexualitet.

Familjekurser ordnas som veckoslutskurser eller veckokurser och riktar sig till hela familjen. Syftet med familjekurserna är att ge kunskap om funktionsnedsättningar och hur man bäst kan stöda barnet och familjen. Kurserna innebär också en möjlighet för föräldrar att träffas och utbyta erfarenheter, alltså kamratstöd.

FDUV erbjuder också kurser, seminarier och fortbildning till personal inom omsorgen, lärare, daghemspersonal och andra grupper som ger service, vård och omsorg. Lärum vid FDUV planerar och förverkligar utbildning för lärare och övrig skolpersonal.

Du hittar aktuella kurser och seminarier i vår kalender.