Juridiskt ombud

Juridisk rådgivning kring funktionshinderfrågor

Juridiskt ombud är en stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet. Syftet är att ge service på svenska till alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland oberoende av funktionsnedsättning eller föreningstillhörighet.

Per telefon

Rådgivningen per telefon öppen: tisdagar kl. 13.15–15.45 och torsdagar 9.15–11.45.

  • Elias Vartio +358 40 519 65 98

  • Marica Nordman +358 50 443 05 76
     

E-post

Du när juridiskt ombud även per epost på adressen: radgivning@juridisktombud.fi.

Du kan få juridisk rådgivning om

  • Du är svenskspråkig.
  • Du önskar få rådgivning eller information om funktionshindrades rättigheter.
  • Du har själv en funktionsnedsättning, är närstående till en person med funktionsnedsättning, organisationsanställd, socialarbetare, företräder en funktionshinderförening eller i övrigt arbetar med funktionshinderfrågor.


Principer för rådgivningen

Rådgivningen är kostnadsfri. Du kan kontakta rådgivningen via e-post, post eller telefon. Telefonsamtalet betalar du själv. De juridiska ombuden informerar och ger råd. Till exempel kan du få råd om hur du ska ansöka om service och stöd, hur du överklagar ett beslut eller vilken myndighet du ska vända dig till för att få hjälp.

Administreras av SAMS

Verksamheten administreras av SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. Förutom SAMS medlemsförbund är Finlands Svenska Handikappförbund rf och Finlands svenska socialförbund parter i verksamheten.

Målgruppen för verksamheten är svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Verksamheten består av juridisk intressebevakning, föreläsningsverksamhet och kostnadsfri juridisk rådgivning.

Mera information

Du hittar kontaktuppgifter till juridiskt ombud på SAMS webbplats.

Gå till: