Juridiskt dokument och sams logotyp

Juridisk rådgivning kring funktionshinderfrågor

Juridiskt ombud är en stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet. Syftet är att ge service på svenska till alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland oberoende av funktionsnedsättning eller föreningstillhörighet.

Du kan få råd till exempel om hur du ska ansöka om service och stöd, hur du överklagar ett beslut eller vilken myndighet du ska vända dig till för att få hjälp.

Rådgivningen är kostnadsfri.

Verksamheten administreras av SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.

Rådgivning per telefon och e-post

Rådgivningen per telefon är öppen tisdagar klockan 13.15–15.45 och torsdagar klockan 9.15–11.45.

  • Elias Vartio +358 40 519 65 98

  • Marica Nordman +358 50 443 05 76
     

Du når juridiskt ombud även per e-post på adressen: radgivning@juridisktombud.fi.

Du kan få juridisk rådgivning om

  • Du är svenskspråkig.
  • Du önskar få rådgivning eller information om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Du har själv en funktionsnedsättning, är närstående till en person med funktionsnedsättning, är organisationsanställd eller socialarbetare, företräder en funktionshinderförening eller i övrigt arbetar med funktionshinderfrågor.
 

Gå till: