Två kvinnor sitter och samtalar. Familjestöd-logotyp

Familjestöd är att få prata av sig

FDUV:s frivilliga familjestödjare är för dig som har barn med funktionsnedsättning och som behöver råd och stöd eller bara någon att prata med.

När man har att barn med en intellektuell eller annan funktionsnedsättning kan det vara skönt att ha kontakt och prata med någon som varit i en liknande situation. Våra familjestödjare har alla erfarenheter av att leva med en familjemedlem med funktionsnedsättning.

En familjestödjare kan vara ett personligt stöd som hjälper dig och din familj att komma fram till lösningar som känns riktiga för er. Via dem kan du också få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation. Familjestödjaren kan också ge råd till exempel då ett barn med funktionsnedsättning föds, då barnet börjar skolan, blir vuxet, flyttar hemifrån eller då föräldrarna blir äldre.

Frivilliga familjestödjare finns i hela Svenskfinland. De är utbildade av FDUV och har till exempel fått vägledning i hur man kan stödja på ett bra sätt. Familjestödjarna arbetar på frivillig basis. Du kan ta kontakt med vem som helst, oberoende var du eller familjestödjaren bor.

Ta kontakt med en familjestödjare Be oss ta kontakt med dig

 

"Det viktigaste är att man inte blir ensam" – se våra filmer om familjestöd!
 

 

 

 

Artiklar och material om familjestöd:

Marita Mäenpää går i pension – slår ett slag för kamratstöd

Efter 30 år på förbundet avgår Marita Mäenpää med pension vid årsskiftet.

Starka berättelser om familjer

I boken Se oss, hör oss, möt oss! berättar sex familjer om hur det är att leva med specialbarn i Svenskfinland i dag. Läsaren får via starka berättelser ta del av all den kunskap, styrka och kärlek som dessa föräldrar har.

En förälders berättelse

Ebba Granströms presentation på familjestödjarutbildning i Vörå.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har stora möjligheter att påverka?

– Det lönar sig verkligen att vara aktiv och kämpa för sina barn, uppmanar Josefin Holmqvist FDUV:s familjestödjare.

Annika Holmberg är en av 20 blivande famljestödjare

Annika Holmberg är mamma till 16-åriga Elin som har flera funktionsnedsättningar. Annika vill bli familjestödjare för att kunna ge andra sådan hjälp som hon själv hade behövt när Elin var yngre.