Så här jobbar vi med boendefrågor

Kurser i flyttningsförberedelse

FDUV arrangerar kurser i flyttningsförberedelse för unga och vuxna som skall flytta till ett eget hem.

Vi ordnar studiebesök, regionala diskussionskvällar samt familjedagar kring boendefrågor. Som en del av projektet #påhemvägen ordnar vi inspirationsverkstäder i Raseborg för unga personer i åldern 18-29 år.

FDUV skräddarsyr kurser enligt beställning och önskemål. Vi erbjuder individuell flyttningsförberedelse, kamratstöd i grupp med tema "Vuxenliv" eller "Allmän flyttningsförberedelse" och temakvällar. Se alla kurser i vår webbkalender.
 

Utvecklingsarbete genom projekt

#påhemvägen

Under åren 2017–2019 finansierar och genomför ARA tillsammans med Kehitysvammaliitto projektet #påhemvägen, där det för unga med särskilda behov utvecklas mångsidiga boende- och servicelösningar som möjliggör att deras resa mot ett eget hem och ett självständigt liv kan börja.I projektet deltar också FDUV, Autismi- ja Aspergerliitto, Nuorisoasuntoliitto, Miljöministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet. Projektet genomförs som ett arbete i valda pilotkommuner. De första pilotkommunerna var Kouvola, Pargas och S:t Michel. År 2018 utökades antalet pilotkommuner med ytterligare tre kommuner, bland annat Raseborg.

 

Läs mer om #påhemvägen

Skräddarsydd boendeservice

Under åren 2012–2016 hade FDUV ett projekt som gick under namnet Skräddasydd boendeservice. Inom ramen för pilotprojekt utvecklade vi flyttnings- och boendeförberedelse för personer med funktionsnedsättning i huvudstadsregionen.

Läs mer om Skräddarsydd boendeservice