Material om boende för flyttare, anhöriga och professionella

Här har vi samlat material som kan vara till hjälp då du funderar på hur du vill bo elle för dig som är anhöriga till någon som ska flytta. Materialet fungerar också som stöd för dig som arbetar med personer med särskilda behov.
 

Digital kurs i flyttningsförberedelse

FDUV har utarbetat en digital kurs i flyttningsförberedelse som riktar sig till flyttare, anhöriga och professionella. Flyttningsförberedelse handlar om att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i flyttprocessen. Materialet i den digitala kursen är översatt och utarbetat utgående från Kehitysvammaisten palvelusäätiös material Näin haluan asua och Omille siiville.

Gå till digital kurs i flyttningsförberedelse


Så här vill jag bo

Blanketten Så här vill jag bo har gjorts för personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning och ska hjälpa dem att uttrycka hur de vill bo nu eller i framtiden.

FDUV har översatt och omarbetat Så här vill jag bo blanketten utgående från Kehitysvammaisten Palvelusäätiös och Kehitysvammaisten Tukiliittos blankett Näin haluan asua.

Ladda ner blanketten här (klicka på bilden)!

 

På egna ben

På egna ben är en uppgiftsbok för föräldrar. Den riktar sig till föräldrar vars barn ska flytta eller redan har flyttat. Genom uppgifterna kan man fundera sitt eget liv, det som varit och drömmar om framtiden.

Ladda ner boken här (klicka på bilden)!

Pärmbilden av uppgiftsboken för föräldrar På egna ben

 

Så här klarar jag mig

FDUV har översatt och gett ut materialet Så här klarar jag mig! Dessutom har vi tillsammans med Folkhälsans Center för kompletterande kommunikation och pedagogik utarbetat ett tillhörande bildmaterial. Bildmaterialet kan hjälpa att gestalta och formulera behovet av service och stöd inför ett självständigare vuxenliv. Så här klarar jag mig! -materialet används i FDUV:s flyttningsförberedelsekurser och kan med fördel fyllas i tillsammans med en stödperson, anhörig eller anställd inom omsorgen.

Ladda ner materialet här (klicka på bilden)!

Ladda ner:

 

Böcker om att flytta

Här har vi sammanställt en lista över böcker som bland annat handlar om att flytta och om att ha ett eget hem. En del av böckerna riktar sig till föräldrar vars barn ska flytta eller har flyttat.

Ladda ner:

Om frigörelseprocessens utmaningar och möjligheter

I Sverige har GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living) gett ut boken Boendeprojektet. Boendeprojektet är en bok om ungdomar som vill bo själva, med personlig assistans och om deras föräldrar.

Boken innehåller ett kapitel om de olika känslor och tankar man som förälder tampas med då ens vuxna barn flyttar från barndomshemmet. FDUV har fått lov att publicera kapitlet om frigörelseprocessens utmaningar och möjligheter på vår sida. Kapitlets författare är Ingrid Nordström och Lasse Franck.

Ladda ner kapitlet här (klicka på bilden):

 

Allmänt om boende

Vill du läsa mer om hur boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning vanligen ordnas? Den typen av information och olika kvalitetskriterier har vi sammanställt på en sida i vår infobank.

Gå till: