Stöd på vägen till ett eget hem

Vilka frågor är bra att beakta inför en förestående flytt? Vad finns det för olika boendemöjligheter? Hur har andra gjort?

Unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv utgående från sina egna värderingar och önskemål. Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu svårare att förverkliga den utan stöd.

FDUV ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling.

Vi jobbar personcentrerat, det vill säga vi utgår från var och ens egna önskemål och behov. Målet är att personen med intellektuell funktionsnedsättning blir medveten om hur och var hen vill bo.

FDUV:s sakkunniga finns också till hands då flera personer ska flytta till en helt ny boendeenhet. Vår erfarenhet är att alla parter har nytta av en god förberedelse. Det arbetet får gärna inledas i god tid, cirka ett år före flytten till det nya boendet.

Stöd på vägen mot ett nytt hemFDUV erbjuder:

  • Temakvällar kring olika boendeformer
  • Individuellt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga
  • Diskussionsgrupper för personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Diskussionsgrupper för anhöriga och närstående
  • Seminarier om olika boendeteman
  • Studiebesök för att sprida goda modeller


FDUV:s flyttningsförberedelse är fortgående verksamhet  och sker i samarbete med kommuner och andra aktörer i hela Svenskfinland.

Är du anhörig, vill du själv flytta eller jobbar du med någon som vill göra det?

Ta kontakt!
 

Nina Normann (södra Finland)
sakkunnig inom boendefrågor
tfn 040 508 51 10
e-post: nina.normann@fduv.fi
Susanne Tuure (Österbotten)
sakkunnig inom boendefrågor
tfn 0400 600 676
e-post: susanne.tuure@fduv.fi

 


Enligt artikel 19 i FN:s funktionshinderkonvention har personer med funktionsnedsättning rätt att leva självständigt och delta i samhället. De har rätt att besluta om sitt boende på samma villkor som andra och de ska få tillräckligt med stöd för detta.

Också det nationella programmet för avveckling av institutionsboende lyfter fram vikten av flyttningsförberedelse, det vill säga att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få stöd i att fatta beslut om hur de vill bo.Se filmerna Elin ska flytta och Hemma hos Fredrik

 

 


Material om boende för flyttare, anhöriga och professionella

Flyttningsförberedelse handlar om att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp processen kring att få ett eget hem. FDUV har utarbetat en digital kurs i flyttningsförberedelse som riktar sig till flyttare, anhöriga, personal och stödpersoner. 

Digital kurs i flyttningsförberedelse

 

Så här klarar jag mig

FDUV har översatt och gett ut materialet Så här klarar jag mig! Dessutom har vi tillsammans med Folkhälsans Center för kompletterande kommunikation och pedagogik utarbetat ett tillhörande bildmaterial. Bildmaterialet kan hjälpa att gestalta och formulera behovet av service och stöd inför ett självständigare vuxenliv. Så här klarar jag mig! -materialet används i FDUV:s flyttningsförberedelsekurser och kan med fördel fyllas i tillsammans med en stödperson, anhörig eller anställd inom omsorgen.

Ladda ner:

Så här vill jag bo

FDUV har också översatt Kehitysvammaisten Palvelusäätiös och Kehitysvammaisten Tukiliittos blankett Så här vill jag bo. Blanketten har gjorts för personer med intellektuell funktionsnedsättning och ska hjälpa dem att uttrycka hur de vill bo nu eller i framtiden.

Ladda ner blanketten:

Om frigörelseprocessens utmaningar och möjligheter i boken Boendeprojektet

I Sverige har GIL gett ut boken Boendeprojektet. Boendeprojektet är en bok om ungdomar som vill bo själva, med personlig assistans. Det är också en bok om deras föräldrar. Om engagerade föräldrar som vill skapa individanpassade bostäder för sina flygfärdiga ungar som många gånger har både flerfunktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter.

Boken innehåller ett kapitel om de olika känslor och tankar man som förälder tampas med då ens vuxna barn flyttar från barndomshemmet. Vi tackar redaktören Ingrid Nordström för möjligheten att publicera kapitlet om frigörelseprocessens utmaningar och möjligheter på vår sida. Kapitlets författare är Ingrid Nordström och Lasse Franck.

Ladda ned:Skräddarsydd boendeservice

Under åren 2012–2016 hade FDUV ett projekt som gick under namnet Skräddasydd boendeservice. Inom ramen för pilotprojekt utvecklade vi flyttnings- och boendeförberedelse för personer med funktionsnedsättning i huvudstadsregionen.

Läs mer om projektet
Skräddarsydd boendeservice

Läs mer om boende
för personer med
funktionsnedsättning

Ett eget hem FDUV