Dörr som står på glänt med en nyckel i låset

Stöd på vägen till ett eget hem

Vad är bra att tänka på inför en flytt? Vad finns det för boendealternativ? Hur har andra gjort?

Unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv utgående från sina egna värderingar och önskemål. Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu svårare att förverkliga den utan stöd.

FDUV ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling. Vi håller även kurser och verkstäder för unga och vuxna som vill fundera på hur de vill bo.

Vi jobbar personcentrerat, det vill säga vi utgår från var och ens egna önskemål och behov. Målet är att personen med intellektuell funktionsnedsättning blir medveten om hur och var hen vill bo.

FDUV:s sakkunniga finns också till hands då flera personer ska flytta till en helt ny boendeenhet. Vår erfarenhet är att alla parter har nytta av en god förberedelse. Det arbetet får gärna inledas i god tid, cirka ett år före flytten till det nya boendet.

Är du anhörig, vill du själv flytta eller jobbar du med någon som vill göra det?

Ta kontakt!
 

Nina Normann (södra Finland)
sakkunnig inom boendefrågor
tfn 040 508 51 10
e-post: nina.normann@fduv.fi
Susanne Tuure (Österbotten)
sakkunnig inom boendefrågor
tfn 0400 600 676
e-post: susanne.tuure@fduv.fi
 

 

Material

till sidan Material om boende för flyttare, anhöriga och professionella

Filmer

Till sidan filmer om boende

Så här jobbar vi

till sidan Så här jobbar vi med boendefrågor

 

Enligt artikel 19 i FN:s funktionshinderkonvention har personer med funktionsnedsättning rätt att leva självständigt och delta i samhället. De har rätt att besluta om sitt boende på samma villkor som andra och de ska få tillräckligt med stöd för detta.

Också det nationella programmet för avveckling av institutionsboende lyfter fram vikten av flyttningsförberedelse, det vill säga att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få stöd i att fatta beslut om hur de vill bo.