Bidrag från Finlands Svenska Omsorgsstiftelse

Finlands Svenska Omsorgsstiftelse har ursprungligen grundats av FDUV. Efter en ändring av stadgarna har stiftelsen numera en självständig ställning och stöder i samråd med andra privata omsorgsorganisationer verksamhet för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning.

Ansökningar om bidrag lämnas in i mars för det innevarande årets verksamhet och i oktober för det inkommande årets verksamhet. För mer omfattande projekt bör ansökan lämnas in inom oktober, året före det egentliga bidragsåret.

Styrelsen har följande prioriteringar för sin utdelning.

  1. Att utöka möjligheterna för vuxna personer med utvecklingsstörning att delta i samhälls- och kulturaktiviteter. Stödet gäller särskilt assistans- och resekostnader.
     
  2. Projekt som stärker självbestämmande hos personer med utvecklingsstörning. Detta kan ske via olika typer av kunskapsförmedling, konstutövning eller deltagande i olika aktiviteter. Innovativa, nya arbetssätt prioriteras.
     
  3. Särskilt stöd ges också till kommunikationsträning och verktyg, exempelvis pekplattor, när det gäller alternativ kommunikation.


Ansökan

Ansökan görs på stiftelsens blankett för bidrag som finns här nedan eller som kan beställas hos Finlands Svenska Omsorgsstiftelse, Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors eller tfn 040 653 92 27, Mattias Lehtinen.

Privatpersoner och föreningar/arbetsgrupper ansöker på olika blanketter. Välj någon av följande:

Ladda ner:


Bidrag från andra organisationer

Tukilinja

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry är en liten expertorganisation som bedriver ekonomisk bidragsverksamhet med medel som föreningen anskaffar bara genom att ge ut Tukilinja, en specialtidskrift för handikappsektorn. Varje månad delar Tukilinja ut cirka 43 000 euro i bidrag och hjälpmedel till handikappade personer samt till föreningar och projekt som direkt stödjer dem. Organisationen och tidskriften är finskspråkiga, men stödet ges ändå även till svenskspråkiga!

Gå till: