Stöd och nätverk

Du är inte ensam. FDUV och de lokala DUV-föreningarna erbjuder gemenskap, stöd, aktiviteter, kurser och rådgivning till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Här har vi samlat information om olika stödformer och nätverk. Vi finns till för er, framför allt i livets olika brytningsskeden.