Stöd och nätverk

Du är inte ensam. FDUV och de lokala DUV-föreningarna erbjuder gemenskap, stöd, aktiviteter, kurser och rådgivning till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Här har vi samlat information om olika stödformer och nätverk.