Öppet hus på Novia

07 Mars 2019, 17:00 - 19:00

Drömmer du om ett eget hem? En egen lägenhet?
Ett eget hem där du kan få det stöd du behöver?
Du kanske önskar bo självständigt men ändå ha möjlighet att umgås i ett gemensamt vardagsrum tillsammans med andra?

Kom med på Öppet hus på Novia och påverka hur olika boende- och serviceformer i framtiden borde se ut i Raseborg. Under kvällen bekantar vi oss även med lägenheterna i Novia samt det gemensamma vardagsrummet. Kom med du som funderar på eget boende, är anhörig eller du som jobbar med boendefrågor. Temakvällen är en del av projektet #påhemvägen som jobbar med att utveckla nya boendelösningar för personer med särskilda behov i Raseborg.

Vi bjuder på kaffe med tilltugg!

Anmäl ditt deltagande till: handikappenheten@raseborg.fi eller per telefon 040-7446614.

Vi träffas på Yrkeshögskolan Novias parkering utanför huvudingången till Yrkeshögskolan, Adress: Raseborgsvägen 9, 10650 Ekenäs.



Plats
Ekenäs
Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs

Arrangör
FDUV