Temaveckan: Vem bestämmer i ditt liv?

01 December 2018, 00:00 - 07 December 2018, 23:59

Årets temavecka lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19 i FN:s funktionshinderkonvention).

En förutsättning för delaktighet är att samhällsservice och -information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. FDUV och Steg för Steg utmanar politiker och partier att inför riksdagsvalet tala och skriva så att alla kan förstå och därmed vara med och påverka. Personer med funktionsnedsättning är aktiva brukare av samhällets tjänster. De ska få vara med och bestämma hur de utformas.

Under temaveckan uppmärksammar vi personer med intellektuell funktionsnedsättning med evenemang på olika håll i Svenskfinland och på sociala medier. Vi fråga vem som bestämmer, i våra liv och i samhället (#vembestämmer).

LÄS MERA HÄR

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning ordnas årligen 1–7.12 av Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf.Plats
Runtom i Svenskfinland

Arrangör
FDUV