Informationskväll kring boendefrågor i Vasa

27 November 2018, 17:30 - 19:30

Välkommen med på FDUV:s informations- och diskussionskväll för anhöriga kring boendefrågor i Vasanejden.

Unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv utgående från sina egna värderingar och önskemål. Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu svårare att förverkliga den utan stöd.

FDUV ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling.

Vilka frågor är bra att beakta inför en förestående flytt? Vad finns det för olika boende- och servicelösningar? Vilket stöd skulle du som anhörig behöva i barnets flyttningsprocess? Bland annat dessa frågor behandlar vi under kvällen.

Från Vasa stad berättar Heidi Erickson, ledande handledare för Parkhemmet och Näthemmet samt personalen om deras boendeverksamhet. Johanna Skog, föreståndare för Folkhälsans servicehem i Korsholm, presenterar boendeservice inom Folkhälsan.

FDUV:s sakkunnig inom boendefrågor, Susanne Tuure berättar om flyttningsförberedelse och koordinatorn för familjearbete Camilla Forsell medverkar i diskussionskvällen.   

Vi träffas på Folkhälsanhuset (Glaskabinettet) den 27  november 2018 kl.17.30-19.30. Vi bjuder på kaffe/te med tilltugg. Välkommen!

Anmälningstiden har gått ut 21.11.

En utskrivbar inbjudan till kvällen finns här. Mera info ger Annika Martin: 040 567 92 57

Läs mer om FDUV:s boendeverksamhet på fduv.fi/ettegethem.


Plats
Vasa, Folkhälsanhuset
Rådhusgatan 25
65100 Vasa

Arrangör
FDUV