Diskussionskväll om olika boendelösningar

15 Oktober 2018, 18:00 - 20:00

Välkommen på FDUV:s diskussionskväll för anhöriga kring boendefrågor. Unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv utgående från sina egna värderingar och önskemål. Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu svårare att förverkliga den utan stöd.

Hurdana boende- och servicelösningar finns det? Hur har andra gjort? Vilket stöd skulle du som anhörig behöva i barnets flyttningsprocess? Bland annat dessa frågor behandlar vi under kvällen. Vi får också höra erfarenhetstalare berätta om sina erfarenheter av flyttningsprocessen.

FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor Susanne Tuure och Nina Normann presenterar förbundets boendeverksamhet och flyttningsförberedelse.

Vi bjuder på kaffe med saltigt tilltugg. Välkommen!

Anmäl dig senast 1.10.2018 här.

Läs mer om FDUV:s boendeverksamhet på fduv.fi/ettegethem

 Plats
FDUV
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors

Arrangör
FDUV