Tillsammans är vi starkare – familjekurs i T:fors

10 November 2018, 12:00 - 11 November 2018, 15:30

Välkommen med på FDUV:s familjekurs för familjer där det finns ett barn eller en ungdom med en sällsynt intellektuell funktionsnedsättning. Även misstanke om en sällsynt diagnos räcker.

Diagnosen kanske varierar men vardagens utmaningar och frågeställningar kan ändå likna varandra. Under familjekursen får ni ta del av föreläsningar, kamratstöd, lek och rekreation. Maria Hintze från Folkhälsans genetiska klinik medverkar. 

Familjekursen riktar sig till familjer som vanligen har svårt att träffa andra i liknande situation och hitta lämplig verksamhet som tar i beaktande familjens behov. Under familjekursen kommer programmet till en del att vara gemensamt för hela familjen, till en del skilt för föräldrarna, barnen och deras syskon. 

Varje barn med funktionsnedsättning har en egen assistent och syskongruppen har en egen lekledare. Barnledarna väljs noggrant ut för att möjliggöra att både föräldrarna och barnen tryggt kan ta del av programmet och få en givande upplevelse. Om familjerna önskar kan barnets egen assistent enligt överenskommelse delta i familjekursen.        

Tidpunkt: Lördag 10 november – söndag 11 november 2018 

Plats: Holiday Club Tammerfors 

Pris: Familjekursen är avgiftsfri. Kost, logi och fri tillgång till spaavdelningen ingår. Resor till och från familjekursen samt parkeringsavgift bekostas av familjerna själva.  

Anmälning och mera info: senast 3.10 till koordinator för FDUV:s familjearbete Maria Balk, maria.balk@fduv.fi, 040 523 18 46. 

Det finns plats för 5–7 familjer. Familjer som inte tidigare deltagit i FDUV:s familjekurser prioriteras. Plats
Holiday Club Tampere spa
Lapinniemenranta 12
33180 Tampere

Arrangör
FDUV