Vardagskraft – familjekurs i Vörå

27 Oktober 2018, 09:00 - 28 Oktober 2018, 16:00

Välkommen på FDUV:s familjehelg med fokus på att hitta kraft i vardagen. Under familjekursen får ni ta del av föreläsningar, kamratstöd, lek och rekreation. 

Målgruppen är familjer som har barn med intellektuell funktionsnedsättning i skolåldern. Under helgen kommer programmet till en del att vara gemensamt för hela familjen, till en del skilt för föräldrarna, barnen och deras syskon. Varje barn med funktionsnedsättning har en egen assistent och syskongruppen har en egen lekledare. 

Kom och träffa andra familjer i liknande situation! 

Tidpunkt: Lördag 27 oktober – söndag 28 oktober 2018 

Plats: Norrvalla, Vörå 

Pris: Kursen är avgiftsfri. Kost, logi och tillgång till simhallen ingår. Resor till och från familjekursen bekostas av familjerna själva. 

Anmälning och mera info: senast 17.9 till koordinator för FDUV:s familjearbete Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95. 

Det finns plats för 5–7 familjer. Familjer som inte tidigare deltagit i FDUV:s familjekurser prioriteras.Plats
Norrvalla
Vöråvägen 305-307
66600 Vörå

Arrangör
FDUV