Vägen till eget hem och ett liv på egna villkor

08 Maj 2018, 08:30 - 16:00

Hur kan vi professionella och anhöriga stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning till största möjliga självständighet? Vad finns det för arbetssätt som möjliggör delaktighet? Kan personer med intellektuell funktionsnedsättning påverka sin egen situation och att de får det stöd som behövs för att nå optimal självständighet och ett gott liv?

I Sverige har man utvecklat en modell den s.k. delaktighetsmodellen, som stöd för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få sin röst hörd. Delaktighetsmodellen har fått spridning i stora delar av Sverige under de senaste åren. Vi har den stora glädjen att få docent Ann-Christine Gullacksen som utvecklat modellen och utvecklings-konsult Rosemarie Hejdedal från Skåne till Åbo.

FDUV och Kårkulla samkommun står som värd för seminariet. Under seminariet får vi höra om verksamhet och arbetssätt som befrämjar delaktighet och självbestämmande av professionella och av personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV presenterar aktuella projekt och verksamhet som stöder och utvecklar delaktighet. 
 
Seminariet riktar sig till professionella inom omsorgen, studerande, anhöriga, brukare och andra intresserade.

Program för seminariet.

Anmäl dig här senast 30.04.2018.

Mera information om FDUV:s boendeverksamhet på fduv.fi/ettegethem


Plats
Campus Åbo
Henriksgatan 7
20500 Åbo

Arrangör
FDUV