Ett eget hem - ett eget liv

07 December 2017, 17:30 - 19:00

Välkommen på informationskväll om boendeservice för personer med utvecklingsstörning. Under kvällen svarar regionchef Otto Domars vid Kårkulla samkommun på bland annat följande frågeställningar:

 

Vilka boendeenheter har Kårkulla samkommun i regionen?
Har Kårkulla planer på att bygga någonting nytt?
Vilka olika boendeformer finns det inom Kårkulla samkommun?
Vad betyder temporär boendeservice?
Vad innebär fortgående boendeservice?

 

Detta är det första informationsmötet om olika boendemöjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för FDUV:s verksamhet Skräddarsydd boendeservice i Österbotten.

Kvällen riktar sig till anhöriga och andra intresserade.
Kvällen är avgiftsfri.

Anmäl dig här senast 1.12

Mera information:
Susanne Tuure
Sakkunnig inom boendefrågor och påverkansarbete i Österbotten
Tfn: 0400 600 676
E-post: susanne.tuure@fduv.fi


Plats
Folhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 23-25
65100 Vasa
Arrangör
FDUV