Diskussionskväll i Borgå: Ett eget hem

07 December 2017, 17:30 - 19:00

FDUV vill träffa personer med intellektuell funktionsnedsättning och de som stöder dem för att höra hurdana tankar och drömmar de unga/vuxna har för att nå ett mer självständigt liv och ett eget hem.
 
Medverkande är erfarenhetstalare, Kårkulla samkommun och representanter från hyreshusbolag. FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor i Södra Finland Elina Sagne-Ollikainen leder diskussionen.

Välkomna med alla aktörer i östra Nyland!

Inbjudan till diskussionskväll (pdf)

Mera information om FDUV på www.fduv.fi/ettegethem

Kom med på kvällen! Du hinner ännu med! Förhandsanmälan till: Elina Sagne-Ollikainen, elina@fduv.fi, 040 508 5110. Vänligen uppge eventuell specialdiet!

En god förberedelse viktig

Unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv utgående från sina egna värderingar och önskemål. Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu svårare att förverkliga den utan stöd.

FDUV ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling.

Vi jobbar personcentrerat, det vill säga vi utgår från var och ens egna önskemål och behov. Målsättningen är att personen med intellektuell funktionsnedsättning blir medveten om hur och var hen vill bo.

FDUV:s sakkunniga finns också till hands då flera personer ska flytta till en helt ny boendeenhet. Vår erfarenhet är att alla parter har nytta av en god förberedelse. Det arbetet får gärna inledas i god tid, cirka ett år före flytten till det nya boendet.

Fokus på tätare samarbete
Miljöministeriet, ARA, Kehitysvammaliitto och FDUV inleder i år ett treårigt pilot-projekt #påhemvägen som jobbar enligt en tidigare framtagen god praxis "Boende mitt i vardagen". Första svenskspråkiga piloten blir i Pargas i samarbete med Pargas stad och Kårkulla samkommun. Under åren 2018 och 2019 tas nya pilotkommuner med.


Kontaktperson

Plats
Konstfabriken i Borgå
Västra Alexandersgatan 1
06100 Borgå
Arrangör
FDUV