Diskussionskväll om självbestämmande, Mariehamn

20 November 2017, 17:30 - 20:00

Vad innebär självbestämmande i praktiken för personer med utvecklingsstörning? Kom med på diskussionskväll måndag 20.11.2017!

Frank Lundgren från Steg för Steg leder diskussionen med personer med utvecklingsstörning. Då diskuterar vi självbestämmande och den dagliga verksamheten för personer med utvecklingsstörning. Lätt servering ordnas.

FDUV:s sakkunniga inom intressepolitiskt arbete Annette Tallberg leder diskussionen med anhöriga. Vi diskuterar utmaningar vi stöter på då det gäller självbestämmande för personer med utvecklingsstörning samt hur vi som anhöriga kan stöda självbestämmande för personer med utvecklingsstörning på bästa sätt. Därtill diskuterar vi den nya funktionshinderlagstiftningen, som föväntas träda i kraft år 2020.

Anmälan till DUV-kansliet tel. 527 371/527 372 eller per
e-post: susan.enberg@handicampen.ax senast den 16 november.

Kvällen ordnas som ett samarbete mellan FDUV, Steg för Steg och DUV på Åland. Välkomna!


Kontaktperson

Plats
Handicampen (prel)
Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn
Arrangör
FDUV