Diskussionskväll om självbestämmande, Helsingfors

07 September 2017, 18:00 - 20:30

I juni 2016 uppdaterades specialomsorgslagen med bestämmelser om självbestämmande och begränsningsåtgärder. Lagen har väckt mycket diskussion bland såväl personer med utvecklingsstörning som anhöriga och personal. Vad innebär bestämmelserna i praktiken för personer med utvecklingsstörning? Kom med på temakväll torsdag 7.9.2017!

Träffen för personer med utvecklingsstörning ordnas på Tian  (Tavastvägen 10, 00530 Helsingfors) kl. 18.00–20.00. Då diskuterar vi självbestämmande och den dagliga verksamheten för personer med utvecklingsstörning. Kaffeservering ordnas på Tian. Diskussionen leds av Frank Lundgren från Steg för Steg. Anmälningar senast 31 augusti till e-post: frank.lundgren@stegforsteg.fi. Mer information finns på Steg för stegs webbplats här.

Träffen för anhöriga ordnas kl. 18.00–20.30 i Vegahuset, mötesrum Cassiopeja. FDUV:s sakkunniga inom intressepolitiskt arbete Annette Tallberg leder diskussionen. Vi diskuterar utmaningar vi stöter på då det gäller självbestämmande för personer med utvecklingsstörning och hur vi som anhöriga kan stöda självbestämmande för personer med utvecklingsstörning på bästa sätt.

Därtill diskuterar vi den nya funktionshinderlagstiftningen, som förväntas gå till riksdagsbehandling hösten 2017. Med tanke på kaffeserveringen önskar vi att du anmäler dig senast 31.8.2017 till Annette Tallberg per telefon 040 674 7247 eller e-post annette.tallberg@fduv.fi. Uppge gärna eventuella allergier i samband med anmälan.

Kvällen ordnas som ett samarbete mellan FDUV, Steg för Steg och DUV i Mellersta Nyland.

Välkommen!


Kontaktperson

Plats
Vegahuset/ Mötesrum Cassiopeja, 3:e vån
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
Arrangör
FDUV