Erfarenhetstalare och bemötande

22 November 2017, 18:00 - 20:00

Hur lever en person med utvecklingsstörning?
Hur ser vardagen och fritiden ut? Hurdant jobb kan man ha?

Steg för Stegs erfarenhetstalare Maria Wallén berättar om sitt liv och sina erfarenheter.

Hur ska jag bemöta en person med funktionsnedsättning?
FDUV:s koordinator Annika Martin berättar om och ger tips på vad ett gott bemötande är.

Målgrupp: personal i kundservicebranschen, studerande, anhöriga och andra intresserade

Anmälan till Arbis kansli tfn (06) 325 3504 eller (06) 325 3501.


Plats
Arbis festsal i Vasa
Kyrkoesplanaden 15
65100 Vasa
Arrangör
FDUV